Hogeschool van Amsterdam

Amstelcampus

Maandupdate februari

14 feb 2020 14:35 | Amstelcampus

Elke maand een update over de voortgang op de bouwplaats en ontwikkelingen in het project Conradhuis.

Update Planning 

 • Met de aannemer is afstemming gaande over oplevering voor de kerstvakantie 2021
 • Vanaf 20 oktober 2021 starten we met het plaatsen van de ICT voorzieningen en de voor onderwijs benodigde apparaten en machines.
 • Verhuizing van meubilair en spullen van medewerkers vindt plaats tijdens het kerstreces 2021
 • Het onderwijs zal vanaf semester 2 – 7 februari 2022 - in het Conradhuis plaatsvinden.

Update Bouw 

 • Laatste sloopwerkzaamheden zijn op hoofdlijnen afgewerkt. De detailaansluitingen moeten nog worden gerealiseerd. 
 •  De bemaling is nu compleet verwijderd.
 • Het verwijderen van de damwanden start naar verwachting in week 13 (23-3) en duurt 4 weken. 
 • De keldervloeren zijn sinds week 5 gereed. Momenteel werkt men aan de stort en het plaatsen van de wanden. De tafelbekisting van de begane grondvloer is 70% gereed. De stort BG vloer fase 1 staat gepland op vrijdag 14-2. 
 • De afscheiding die op de rijweg (Mauritskade) is geplaatst om meer ruimte te geven voor de bouwtransporten functioneert goed.

 Update Indeling en Inrichting 

 • De adviseurs hebben de implicaties van verschillende interieuronderdelen voor de bouw, planning en financiën in kaart gebracht. Deze zijn afgestemd met de bouw en het projectteam en zijn verwerkt in het definitief ontwerp (DO) 
 •  Het DO is medio februari gepresenteerd aan de Stuurgroep en goed ontvangen
 • Samen met de Faculteit Techniek is verder invulling gegeven aan de nieuwe verhuisplanning, met name gericht op de studio’s.
 • In januari is de faculteit Techniek gestart met diverse experimenten in de Leeuwenburg zoals: dancing walls, gordijnen en cubicals die t.z.t. in het Conradhuis worden toegepast.

Update Communicatie en omgevingsmangement 

 • Samen met de aannemer is een calamiteitenApp ingesteld die snel betrokkenen informeert
 • In de Leeuwenburg is op de 1e etage een expositie over het Conradhuis ingericht (gaat dat zien!)
 • De bewonersavond (december 2019) is goed verlopen, men volgt het bouwproces met interesse
 • De nieuwsjaarswens op de bouwhekken is vervangen door de HvA open dag bouwhekdoeken 
 • Op 18 maart vindt de Bewust Veilig Dag plaats waarbij de top van Techniek Nederland en Bouwend Nederland op uitnodiging van Unica de bouwplaats bezoekt.

Update BREEAM

 • De nieuwe waterdoorlatende klinker van TileSystems heeft de RIONED Innovatieprijs 2020 gewonnen, dit is mede mogelijk gemaakt door praktijkonderzoek van HvA Urban Tech. De Puccini-commissie heeft toestemming verleend om de klinker op het Rhijnspoorplein voor het Conradhuis toe te passen. Deze zomer wordt de klinker eerst elders in de stad op straat getest.
 • Er heeft een referentiebezoek plaatsgevonden aan de Postcode Loterij om ervaringen te delen over BREEAM en de expositie die in het Conradhuis moet worden ingericht.