Hogeschool van Amsterdam

Amstelcampus

Oplevering Conradhuis later dan gepland

5 dec 2019 12:00 | Amstelcampus

In tegenstelling tot de eerder afgegeven planning, zal het Conradhuis niet in augustus 2021 in gebruik genomen worden, maar enkele maanden later.

De vertraging in de bouw is ontstaan doordat er onverwacht meer obstakels in de grond werden aangetroffen dan voorzien en de ontwikkelingen rond PFAS (keuring en afvoer van grond van de bouwplaats). De vertraging die hierdoor ontstond was aanleiding om te onderzoeken waar de bouw versneld kon worden zodat de continuïteit van het onderwijs en onderzoek niet in gevaar zou komen. Tijdens dit onderzoek bleek dat de planning op onderdelen te positief was en bijgesteld moest worden. De vertraging kan, ondanks alle inspanningen, niet volledig worden ingelopen. Zodra er meer duidelijkheid is over de aangepaste planning volgt meer informatie.