Hogeschool van Amsterdam

Amstelcampus

Maandupdate december

16 dec 2019 14:26 | Amstelcampus

Elke maand een update over de voortgang op de bouwplaats en ontwikkelingen in het project Conradhuis.

Oplevering Conradhuis later dan gepland

In de afgelopen periode is er intensief overlegd over de planning. Aanleiding was ontstane vertraging door vervuilde grond, onvoorziene obstakels in de grond en de PFAS problematiek. Tijdens het onderzoek naar versnellingsmogelijkheden om de achterstand in te lopen, bleek de planning op onderdelen te positief. Ondanks alle inspanningen, is gebleken dat oplevering in augustus 2021 niet haalbaar is. De oplevering zal enkele maanden later plaatsvinden. Samen met alle betrokkenen wordt overlegd hoe de overgang naar een nieuwe locatie in een lopend collegejaar zo soepel mogelijk kan worden georganiseerd.

Op en rond de bouwplaats

Er zijn voorbereidingen getroffen voor de aansluiting van het Conradhuis op de WKO (warmte koude opslag) in de kelder van het Kohnstammhuis. Hiervoor zijn gaten in de wanden geboord om de grotere leidingen te kunnen plaatsen. Op de bouwplaats worden de keldervloeren en muren gefaseerd gestort en gladgestreken. Het fietspad dat vanaf de Torontobrug richting de Swammerdamstraat loopt, is iets verlegd zodat de aannemer meer ruimte heeft voor het opstellen van bouwtransporten.

Cassettefundering

Ter hoogte van het oude gemaal, in de kelder van de toekomstige hoogbouw, is een speciale fundering gemaakt met bakken voor het waterbassin voor de sprinklerinstallatie. Deze zogenaamde ‘cassettefundering’ bestaat uit meerdere aaneengesloten ‘bakken’ die met elkaar in verbinding staan.  Deze gekoppelde bakken vormen samen één bassin waarin het water zich bevindt. Dit water wordt middels pompen naar de sprinklerkoppen op de etages geperst.

De keldervloer wordt in fases aangebracht en is nu voor meer dan de helft gereed. Er is een begin gemaakt met het aanbrengen van bekisting voor de betonwanden van de kern in de laagbouw.

Cassettefundering

Keldervloer

Interieurontwerp definitief

De laatste versie van het interieurontwerp is donderdag 5 december gepresenteerd aan ambassadeurs en kwartiermakers van de Faculteit Techniek. De feedback op de sessie van september is verwerkt en er is een toelichting gegeven op de keuzes die gemaakt zijn in het eindontwerp.

Een aantal onderdelen in het interieurontwerp, zoals de gordijnen, akoestische kernwandbekleding en het tapijt, kunnen consequenties voor de planning en kosten. Dit wordt momenteel in kaart gebracht en ter besluitvorming in februari aan de stuurgroep voorgelegd.

Atrium overzicht interieurontwerp

Eerste verdieping atrium zijde

Kerstattentie op 19 december

Op donderdag 19 december van 11 tot 19 uur staat er een kerstkraam op het Kohnstammhof waar ‘bewoners’ van het Theo Thijssenhuis, Kohnstammhuis, Studio HvA en buurtbewoners terecht kunnen voor een heerlijke warme chocolademelk. Aangeboden door team Conradhuis (HvA, Visser&Smit Bouw, Unica, De Nijs). In de avond is er een bewoners informatieavond tussen 19 en 21 uur in Studio HvA.

Werkzaamheden december/januari 2020

  • Bemaling : tot begin 2020
  • Werkzaamheden verwijderen restant trap Theo Thijssenhuis: week 3
  • Plaatsen barrier op de Mauritskade (begin 2020); meer ruimte voor transporten laden/lossen
  • Kerstvakantie: 23-12 t/m 05-01-20 (HvA gesloten van 25-12-2019 t/m 01-01-2020)
  • Keldervloeren en wanden afronden

Fijne feestdagen en een mooi 2020!

Uitzicht bouwkraan op Wibautstraat