Hogeschool van Amsterdam

Amstelcampus

Verleggen fietspad Torontobrug

26 nov 2019 13:30 | Amstelcampus

De aannemer is gestart met het verleggen van het fiets- en voetpad vanaf de Torontobrug richting Swammerdamstraat (ten westen van het bouwterrein Conradhuis). De werkzaamheden duren een week.

Het oude fietspad (zoals het nu is) blijft in gebruik totdat wordt overgeschakeld naar het nieuwe fietspad. Door het fietspad te verleggen heeft de aannemer meer ruimte voor het opstellen van bouwtransporten.

Zie onderstaande tekeningen voor bestaande en nieuwe situatie.

Bestaande situatie fiets- en voetpad

Nieuwe situatie fiets- en voetpad