Hogeschool van Amsterdam

Amstelcampus

Maandupdate november

7 nov 2019 15:35 | Amstelcampus

Elke maand een update over de voortgang op de bouwplaats en ontwikkelingen in het project Conradhuis.

Keldervloer storten

De poeren (steunpunten vloeren) zijn gemaakt en het vlechtwerk van de wapening, waar het beton voor de vloer overheen gestort wordt, is veel handwerk. Op 8 november wordt het eerste deel van de keldervloer gestort. Tijdens het uithardingsproces wordt de vloer gladgestreken met vlindermachines, deze maken een brommend geluid en blijven doorgaan tot het beton is uitgehard. Dat kan betekenen dat de aannemer na 19.00 uur nog bezig is en, afhankelijk van de weersomstandigheden, tot in de nacht van vrijdag op zaterdag. De gemeente heeft hiervoor een vergunning afgegeven. De kraanverlichting blijft branden en er wordt geen geluidhinder verwacht.

Gevel mock up

Gevel voorproefje

De aannemer heeft een mock up (voorbeeldopstelling) gemaakt van de gevel van het Conradhuis zodat de HvA en de architect deze konden beoordelen op kwaliteit en uitstraling. De gevelplaten zijn 4 cm dik en soms wel 360cm hoog. De aannemer monteert de geveldelen per etage, dat duurt ongeveer drie dagen per etage bij de laagbouw (Mauritskadezijde) en twee dagen bij de hoogbouw (Wibautstraatzijde).

 

 

CRH = Conradhuis, nieuwbouw op de hoek Wibautstraat / Mauritskade

TTH = Theo Thijssenhuis. Bestaande bouw Mauritskade zijde, haaks op het Kohnstammhuis. Het Theo Thijssenhuis wordt middels een glazen dak verbonden met de laagbouw van het Conradhuis.

KSH = Kohnstammhuis. Monumentaal gebouw aan Wibautstraat 2 - 4.

Voor exacte locaties; zie plattegrond Amstelcampus

Aansluiting op KSH en TTH

De trap naar het Kohnstammhof, tussen KSH en TTH in, is grotendeels gesloopt. Hier komt straks op kelderniveau een doorgang naar CRH. Er is leidingwerk om die reden omgelegd en aangepast waardoor er tijdelijk geen verwarming of koeling was, maar ondertussen werkt alles weer. Er worden nieuwe leidingen voorbereid voor de toekomstige verwarming en koeling van het Conradhuis. In de Eerste Boerhaavestraat bevindt zich de bron van de WKO (WarmteKoudeOpslag) waar het Conradhuis op wordt aangesloten. Daarvoor moet er nieuw leidingwerk worden aangelegd in de kelder van KSH. De constructeur onderzoekt hoe het benodigde boorwerk hiervoor kan worden uitgevoerd.

Hinder voor TTH

In de afgelopen periode zijn een aantal klachten uit het TTH gekomen over brand- en dieselluchten. De ventilatie voor het gebouw zit op twee plekken in de gevel aan de zijde van de bouwplaats. Uiteindelijk wordt deze ventilatie omgelegd zodra de bouw van het CRH vordert. Tot die tijd zijn er maatregelen getroffen zoals extra filters, een ‘5 meter zone’ langs de gevel waarbinnen werkzaamheden worden afgestemd met gebouwbeheer van TTH om de ventilatie daarop af te stemmen en een elektrische graafmachine in plaats van diesel.

Definitief interieurontwerp

Er is de afgelopen maanden verder gewerkt aan de verfijning van het interieurontwerp met diverse gebruikers, zoals een studentenafvaardiging uit de groep Limitless die zich inzet voor studenten met een functiebeperking. In november wordt het definitief interieurontwerp afgerond en voor akkoord naar de stuurgroep gestuurd. Er wordt nader overlegd over de keuzes voor soort vloerbedekking, gordijnen en kernwandbekleding.

Duurzaam Rhijnspoorplein West

Samen met de gemeente heeft de HvA gekeken of er mogelijkheden zijn om het bestaande ontwerp van het plein voor de entree van het CRH (Rhijnspoorplein West) te verduurzamen. Denk hierbij aan heroverweging van de keuzes voor bomen en planten in de perken, hemelwateropslag onder de plantenbakken en openbare verlichting op zonne-energie. Verschillende mogelijkheden worden momenteel bekeken.