Hogeschool van Amsterdam

Amstelcampus

Maandupdate Oktober

4 okt 2019 10:26 | Amstelcampus

Elke maand een update over de voortgang op de bouwplaats en ontwikkelingen in het project Conradhuis.

Torenkranen en vlinderen

De torenkranen zijn opgebouwd en operationeel. Het was een spectaculair gezicht waarbij elk onderdeel handmatig gezekerd werd. Op de grond wordt de bouwput gefaseerd afgegraven om vervolgens de fundering en vloeren voor te bereiden voor het storten en vlinderen. Vlinderen is het gladstrijken van vers beton op het juiste moment in het uithardingsproces. Een precies werkje dat soms ook na 19 uur afgerond moet worden, afhankelijk van wanneer het beton gestort is. Dit geeft een zoemend geluid. De trap tussen het Kohnstammhuis en Theo Thijssenhuis is gesloopt.

Sloop trap

Bouw versus onderwijs

Er wordt gebouwd vóór het onderwijs van de HvA, náást het onderwijs van de HvA. Dat geeft de nodige uitdagingen maar er wordt intensief overlegd om hinder zoveel mogelijk te beperken. Dat uit zich in keuzes die gemaakt worden voor de technieken die de aannemer gebruikt, of het tijdstip waarop werkzaamheden worden uitgevoerd. Aan de onderwijszijde worden activiteiten die om rust en concentratie vragen (zoals tentamens), zoveel mogelijk – gedurende het gehele bouwproces - elders op de Amstelcampus geroosterd in plaats van ruimtes die direct grenzen aan de bouwplaats.

Interieurontwerp voorproefje

Er is een tweede presentatie geweest van het interieurontwerp aan  vertegenwoordigers van de faculteit Techniek en Facility Services. Het ontwerp geeft ruimte aan de onderwijsvisie van de faculteit door een flexibele indeling en gebruik te faciliteren, rekening houdend met de akoestiek. Er zal zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van bestaand meubilair. Er is een inventarisatie gemaakt van de huidige meubels in de Leeuwenburg (begane grond t/m 6e etage) om te kijken hoeveel modellen en aantallen er zijn en welke geschikt zijn voor hergebruik in het CRH. Deze komen in het interieurontwerp te staan dat begin november klaar zal zijn.

Zo min mogelijk waterverspilling

In het Conradhuis wordt straks spaarzaam omgegaan met water; de waterhoeveelheid per toiletspoeling wordt beperkt, er komen waterbesparende kranen op de wasbakken en automatische afsluiters op de watertoevoer per toiletblok. Deze afsluiters reageren op de afwezigheid van personen in de toiletruimte zodat bij lekkage de watertoevoer direct wordt afgesloten.

Werkzaamheden oktober/november

  • Bemaling tot begin 2020
  • Bouwkuip uitgraven en grond afvoeren
  • Koppensnellen van de funderingspalen, poeren maken
  • Wapening aanbrengen (versterken beton), bekisting en storten vloer en wanden kelder, vlinderen van de vloeren in 5 fasen (1e fase is afgerond)
  • Leidingwerk omleggen en opnieuw monteren tussen TTH/KSH (t/m wk 41)
  • Koeling en verwarming Kohnstammhuis en Theo Thijssenhuis weer operationeel vanaf 11 oktober