Hogeschool van Amsterdam

Amstelcampus

Geur in het Theo Thijssenhuis

4 okt 2019 14:14 | Amstelcampus

De afgelopen periode zijn er meldingen uit het Theo Thijssenhuis geweest over nare geuren. De aannemer is onder meer bezig geweest om de damwanden af te branden en een geul te graven.

Dit inkorten van de damwanden werd gedaan met behulp van branders waardoor er af en toe een brandlucht te ruiken was in het naastgelegen Theo Thijssenhuis (TTH). Deze werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. Soms zijn er ook dieselluchten te ruiken van machines die dicht langs de gevel van TTH werkzaamheden moeten uitvoeren. Om dit op te lossen heeft de aannemer de graafmachine vervangen door een elektrische variant.

Voor werkzaamheden waar nog steeds machines op diesel bij nodig zijn, wordt er per dag afgestemd met de HvA. Zo kunnen wij tijdelijk de ventilatie (luchtaanvoer) uitzetten (ter hoogte van de werkzaamheden) om het aanzuigen van hinderlijke geuren te voorkomen.

Heb je een vraag of een klacht?

Meld dit dan zo snel mogelijk bij de servicedesk van FS servicedesk-FS@hva.nl of amstelcampus@hva.nl of direct bij de omgevingsmanager Anne van den Eijnden via 06-2115 88 99.