Hogeschool van Amsterdam

Amstelcampus

Maandupdate Augustus

30 aug 2019 13:36 | Amstelcampus

Elke maand een update over de voortgang op de bouwplaats en ontwikkelingen in het project Conradhuis.

Palen boren

De zomer stond in het teken van het boren van de funderingspalen met twee boorstellingen. Dit is op 8 augustus afgerond toen de 312e paal in de grond verdween. Tijdens het boren zijn op een paar plekken obstakels aangetroffen, die zijn verwijderd en de werkzaamheden zijn verder zonder hinder verlopen. De volgende fase is het uitgraven en afvoeren van grond en aanbrengen van de bemaling.

Bemaling

Om droog te kunnen werken in de bouwkuip is het nodig om tijdelijk de grondwaterspiegel te verlagen. Hiervoor wordt het grondwater opgepompt en via een leiding afgevoerd. Bemalingswerkzaamheden duren tot eind van het jaar.

Uitgraven

In week 34 start de aannemer met het uitgraven van de bouwkuip en afvoeren van grond. Dan komen de boorpalen weer tevoorschijn. Het beton aan de bovenkant van de paal wordt verwijderd zodat het betonijzer vrijkomt om te vervlechten met de wapening van de keldervloer. Begin september volgt het storten van de keldervloer en -wanden.

Verbinding met Kohnstammhuis, Kohnstammhof en Theo Thijssenhuis

Er komt een doorgang op kelderniveau tussen het Conradhuis (CRH), Kohnstammhuis (KSH) en Theo Thijssenhuis (TTH) [zie 3D illustratie*]. Op de begane grond kun je vanuit het atrium CRH straks het Theo Thijssenhuis in of het Kohnstammhof op. Naast de toekomstige entree van het Conradhuis komt een hellingbaan naar de fietsenkelders van KSH en CRH. Er is al een ondergrondse verbinding tussen KSH en TTH, onder de trap die van het Rhijnspoorplein naar Kohnstammhof loopt. In de komende periode worden er werkzaamheden verricht om deze doorgang aan te laten sluiten op de nieuwbouw.

*3D illustratie verbinding Conradhuis met Kohnstammhuis en Theo Thijssenhuis op -1 en begane grond [wijzigingen voorbehouden]

Impact verbinding op TTH en KSH

Onder de trap naar het Kohnstammhof liggen kanalen en leidingen die moeten worden omgelegd om de sloop van de trap en het bordes mogelijk te maken. Dit heeft tijdelijk gevolgen voor de verwarming en koeling van KSH en TTH. De ketelinstallatie wordt tijdelijk uitgeschakeld waardoor KSH en TTH tijdelijk beperkte koeling hebben en KSH tijdelijk geen verwarming. De luchtbehandelingsinstallatie neemt de koelfunctie tijdelijk over. Deze kan koelen tot de buitentemperatuur. Bij temperaturen boven 23 graden overdag wordt ook in de nacht gekoeld waardoor het gebouw in de ochtend kouder kan zijn dan gebruikelijk. De werkzaamheden worden naar verwachting begin oktober (week 41) afgerond.

Als de kanalen en leidingen zijn omgelegd volgt de sloop van de trap, tot waar nu de hekken staan [zie foto bestaande situatie]. De planning en werkwijze volgt zo spoedig mogelijk.

Trap tussen Kohnstammhuis en Theo Thijssenhuis

Torenkranen

Er komen twee torenkranen op de bouwplaats te staan. Elke kraan heeft een eigen fundering die op dit moment wordt gemaakt. De torenkranen worden opgebouwd met een hulpkraan die op dinsdag 18 september naar de bouwplaats komt. Woensdag en donderdag worden de torenstukken geplaatst en op vrijdag de gieken. Mocht de opbouw vrijdag niet klaar zijn, dan is er uitloop op zaterdag 22 september.

Fundering torenkraan

Frisse school

De luchtkwaliteit in de onderwijsruimtes van het Conradhuis wordt straks doorlopend gemonitord. Als er meer personen in de ruimte zijn gaat het CO2 niveau omhoog en wordt automatisch de luchtverversing verhoogd. Zo blijft de luchtkwaliteit in het gebouw voor de studenten en medewerkers optimaal.

Werkzaamheden augustus/september

  • Bemaling: van begin augustus tot eind oktober
  • Bouwkuip uitgraven en grond afvoeren
  • Koppensnellen van de funderingspalen
  • Wapening aanbrengen (versterken beton), bekisting en storten vloer/wanden kelder
  • Inventarisatie van meubilair in de Leeuwenburg voor circulair gebruik in CRH
  • interieurarchitect presenteert eerste ontwerp eind september
  • Leidingwerk omleggen tussen TTH/KSH (tot wk 41)
  • Slopen bordes en trap tussen TTH/KSH
  • Voorbereidingen (augustus) en opbouw torenkranen (18 - 22 september)