Hogeschool van Amsterdam

Amstelcampus

Maandupdate juli

Conradhuis

13 jul 2019 17:35 | Amstelcampus

Elke maand een update over de voortgang op de bouwplaats en ontwikkelingen in het project Conradhuis.

De eerste paal is gevierd!

Met behulp van een antieke heistelling werd op 25 juni samen met studenten, faculteiten, gemeente, buurt en aannemer, symbolisch de eerste paal geslagen van het Conradhuis. Een mooie mijlpaal die de overgang van voorbereiding naar bouwen markeert. Ivar Manuel, lid van het dagelijks bestuur Stadsdeel Oost, sprak namens de Gemeente Amsterdam over de positieve impact van de Amstelcampus op de ontwikkelingen in zijn stadsdeel. Met het Conradhuis als sluitstuk en de komst van de faculteit Techniek naar de campus bloeien er nieuwe kansen en samenwerkingsmogelijkheden. Er waren veel mensen aanwezig die de hittegolf trotseerden en die samen met alle betrokkenen van het project het glas geheven hebben.

Zie hier de foto’s.

De antieke heistelling

Zomerplanning

De planning is om vóór de zomervakantie de funderingspalen in de grond te hebben. Mocht dit niet lukken, dan gaat de aannemer in de zomervakantie door met het aanbrengen van funderingspalen. Om de snelheid te verhogen zijn op dit moment twee boorstellingen op het bouwterrein. Nadat de funderingspalen zijn aangebracht zal de grond afgegraven en afgevoerd worden. Deze activiteiten staan tijdens de zomervakantie gepland. Tussen het Theo Thijssenhuis en Kohnstammhuis lopen op kelderniveau allerlei installatieonderdelen die omgelegd dienen te worden. Dit wordt in de zomervakantie gedaan. De sloop van de trap tussen Kohnstammhuis en Theo Thijssenhuis naar het Kohnstammhof zal na de zomervakantie starten.

Kick-off voor ontwerp interieur

Vrijdag 28 juni is de kick-off geweest voor het ontwerp van het interieur van het Conradhuis met de interieurarchitect, Ex Interiors. Vertegenwoordigers van de faculteit Techniek, ambassadeurs van de opleidingen, kregen een eerste inkijk in de stijl en kleurenpalet van het interieurontwerp. Eén van de uitgangspunten is zoveel mogelijk (her)gebruik van bestaand HvA meubilair. Zo kan sfeer worden gecreëerd door de mix van oude en nieuwe materialen en wordt er oog gehouden voor de duurzame ambitie van de HvA. De opbrengst van deze kick-off wordt verwerkt in een eerste ontwerp dat begin september gepresenteerd zal worden.

Duurzaamheid en Conradhuis

Het Conradhuis wordt beoordeeld op duurzaamheid aan de hand van BREEAM-NL. Dat is een instrument om integraal de duurzaamheid van nieuwe gebouwen, maar ook bestaande gebouwen, gebieden en sloopprojecten, te meten en te beoordelen. Dat gaat verder dan alleen de prestatie op het gebied van energie. Ook de thema’s gezondheid, transport, water, materialen, afval, landgebruik & ecologie, vervuiling en management maken onderdeel uit van de beoordeling. Zo wordt het Conradhuis straks aangesloten op de WKO (ondergrondse warmte/koude opslag) waar ook het Theo Thijssenhuis en Kohnstammhuis hun warmte en verkoeling uit halen. Er komen meerdere Join the Pipe watertappunten in het gebouw en tijdens de bouw wordt er duurzaam omgegaan met materialen, afval en logistiek.

Werkzaamheden in juli en augustus

  • Funderingspalen aanbrengen (week 26 t/m week 31)
  • Grond afgraven en afvoeren vanaf week 31
  • Feedback van kickoff sessie wordt door interieurarchitect verwerkt naar een eerste ontwerp, te presenteren in september

Fundering in de grond brengen