Hogeschool van Amsterdam

Amstelcampus

Maandupdate Juni

Conradhuis

21 jun 2019 15:26 | Amstelcampus

Elke maand een update over de voortgang op de bouwplaats en ontwikkelingen in het project Conradhuis.

De eerste paal: een mijlpaal!

De gaten voor de funderingspalen in de vloer van het Gemaal Oost zijn geboord en het gemaal is gevuld met zand tot aan het maaiveldniveau Het laatste obstakel op het tracee van de damwand is verwijderd en de bouwkuip is nu helemaal gesloten. De oude diepriolen zijn verwijderd en de het terrein is klaar voor het aanbrengen van de funderingspalen. De boortechniek die hiervoor gebruikt wordt is trillingsarm en geeft minder geluid dan heien, maar er zal een continu geluid van de machines hoorbaar kunnen zijn.

Vanaf 24 juni (week 26) worden de funderingspalen geboord tot ongeveer eind juli (week 31). Dinsdag 25 juni vieren we dit met een officieel ‘eerste paal’ moment. Meerdere partijen die bij de voorbereiding en realisatie betrokken zijn en in de toekomst gebruik gaan maken van het Conradhuis zijn aanwezig en zullen gezamenlijk dit moment markeren.

De aannemer werkt de hele zomer door van 07:00 tot ca. 16:00 uur. Voor elke paal is een half uur nodig, waarna de ‘boormachine’ wordt verplaatst naar de volgende plek om te boren. Zij beginnen aan de westzijde van het terrein.

Toekomstig gebruik van het Conradhuis

In de afgelopen weken is het inpassingsplan, waarin de indeling en verdeling van de ruimtes in het Conradhuis beschreven staat, verder uitgewerkt en is in de Stuurgroepvergadering Conradhuis van 19 juni vastgesteld. Een volgende stap in het proces is om de verdere inrichting (inclusief meubilair) vorm te geven. Samen met de interieurarchitect wordt onder meer gewerkt aan de invulling van de diverse studio’s, mixed zones en leslokalen.

Storytelling studenten

Vier groepen eerstejaars studenten van de opleiding Communicatie Creative Business hebben in 2 maanden voor het Conradhuis een ‘story’ ontwikkeld. Zij presenteerden hun bijdragen op 12 juni tijdens een expositie in het Kohnstammhuis. Een moeilijke opdracht vonden zij, waarbij een groep opviel door het toepassen van ‘memes’ (op social media erg populair onder de doelgroep). Andere groepen kozen voor het thema ‘liefde’ (ontmoeting en verbinding) of zetten de twee architecten centraal in hun verhaal van HvA-student tot top-architect. Zij ontwikkelden video’s, folders, websites, social media campagnes en evenementenplannen. We bekijken of we de bijdragen kunnen toepassen.

Informatieavond voor omwonenden

Bij de informatieavond van 28 mei jongstleden konden buurtbewoners in gesprek met de HvA en de aannemer over de ontwikkelingen op en rond de bouwplaats. Er was een kleine opkomst die zeer geïnteresseerd was en kritisch over de fietsomleiding door de Swammerdamstraat. Er is afgesproken dat er een apart overleg komt met de gemeente en omwonenden om over de fietsomleiding te spreken. Meldingen van onveilige situaties of overlast kunnen bekend gemaakt worden bij het meldpunt openbare ruimte en overlast: https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/melding-openbare/

De aannemer gaf aanwezigen een virtueel kijkje in het Conradhuis door middel van een VR bril. Zie ook de korte animatie.

Werkzaamheden in juni en juli

  • Funderingspalen aanbrengen (week 26 t/m week 31)
  • Optimalisaties gebouwfunctionaliteit: o.a. wijzigingen in glazen en dichte wanden, posities en draairichting van deuren

  • Bouwkundige knelpunten oplossen vanuit de vastgestelde indeling: scheidingswanden, ophangvoorzieningen en bijvoorbeeld zuilen voor electra en data kunnen alleen geplaatst worden op vastgestelde ‘rasters’ in het gebouw. Overal waar knelpunten bestonden vanuit de vastgestelde indeling zijn de betreffende posities aangepast.

  • Posities van de gebruikersvoorzieningen bepalen: samen met gebruikers bepalen waar o.a. zuilen en haspels voor electra, datapunten, krachtstroom, waterhaspels, perslucht, extra afzuiging, noodstop-knoppen komen.