Hogeschool van Amsterdam

Amstelcampus

Maandupdate Conradhuis

Mei 2019

27 mei 2019 13:41 | Amstelcampus

Elke maand een update over de voortgang op de bouwplaats en ontwikkelingen in het project Conradhuis.

Van gemaal tot fundament

Nu het Gemaal Oost is gesloopt en alle machinerie en materialen die nog in het gemaal zaten opgeruimd zijn, blijft er een lege kelderbak over. In de betonnen vloer van de kelder gaat de aannemer 35 gaten boren met een diameter van 90 cm. Deze gaten zijn plekken waar straks de funderingspalen doorheen gaan. Zo wordt het gemaal onderdeel van de fundering van de hoogbouw.

Vrijdag 24 mei start de aannemer met het boren van de gaten. Om het werk in een zo kort mogelijk tijdsbestek, met zo min mogelijk hinder voor elkaar te krijgen, wordt er gewerkt van 7.00 tot 19.00 uur en op zaterdag 25 mei van 7.00 tot 16.00 uur. Op deze website vind je bij Conradhuis een kopje ‘planning bouwwerkzaamheden’ met de actuele (zaterdag)planning.

Diepriolen en funderingspalen

Er zitten nog een aantal oude buizen van het diepriool in de bouwkuip, die worden vanaf eind mei verwijderd. Daarna kan er vanaf half juni gestart worden met de funderingspalen. Deze werkzaamheden duren ongeveer 7 weken. De boortechniek die hiervoor gebruikt wordt is trillingsarm en geeft minder geluid dan heien, maar er zal een continu geluid van de machines hoorbaar zijn. De aannemer werkt dan van 07:00 tot ca.16:00 uur. Voor elke paal is een half uur nodig, waarna de ‘boormachine’ wordt verplaatst naar de volgende plek om te boren. Zij beginnen aan de westzijde van het terrein.

Fietsers en voetgangers opgelet!

De slagbomen voor de uitrit van het bouwverkeer zijn nu veilig en operationeel. Deze worden door de portier en logistiek coördinator met de hand bediend zodra het verkeersbeeld dit toelaat, rekening houdend met de verkeerslichten op de kruising Mauritskade/Wibautstraat.

28 mei informatieavond voor omwonenden

Onlangs is een uitnodiging in de buurt verspreid voor een informatieavond over het Conradhuis op dinsdag 28 mei 2019. Deze informatieavond zal plaatsvinden in Studio HvA. Omwonenden zullen worden bijgepraat over de stand van zaken door de HvA, Gemeente en aannemer. Er zal voldoende ruimte zijn voor het stellen van vragen en het delen van ervaringen.

Wie en wat komt er in het Conradhuis?

In mei is het inpassingsplan afgerond. Voor alle verdiepingen is de indeling van de ruimtes en de verdeling van de functies bepaald. Hiermee is bekend waar de opleidingen van FT hun uitvalsbasis hebben en waar de andere gebruikers van het Conradhuis gehuisvest gaan worden. Bij de indeling is een optimalisatieslag gemaakt om technische knelpunten op te lossen of de functionaliteit van het gebouw te verbeteren. Deze wijzigingen worden nu door de aannemer uitgewerkt om tijdig in de uitvoering mee te kunnen nemen. De volgende stap is het verder actualiseren van de inrichting van het gebouw. Samen met vertegenwoordigers vanuit het onderwijs en de beheerders van het gebouw gaat de interieurarchitect hiermee aan de slag. Zo zullen studenten in de vorm van een studieopdracht voor het up- en recyclen van meubilair een bijdrage leveren.

Werkzaamheden in mei en juni

  • Gemaal Oost slopen en opruimen binnenkant
  • 35 gaten in de keldervloer Gemaal Oost
  • Uitgraven en verwijderen diepriolen
  • Gemaal Oost afvullen met zand
  • Start funderingspalen aanbrengen