Amstelcampus

Verbinding met de stad

De HvA is op allerlei manieren verbonden met de Amsterdamse samenleving.

Van en voor Amsterdam

De HvA draagt via onderwijs, onderzoek en ondernemerschap bij aan de vernieuwing van de samenleving en de beroepspraktijk. Hierbij staat de stad Amsterdam centraal. Studenten werken in buurten en wijken aan grootstedelijke vraagstukken en komen met innovatieve oplossingen die worden teruggegeven aan de stad.

Knowledge Mile

De Amstelcampus bevindt zich langs de Knowledge Mile: deze kenniskilometer omvat de Wibaut- en Weesperstraat, vanaf het Amstelstation tot de Stopera. Een gebied met ongekende mogelijkheden, kennis en vraagstukken. Er zijn grote multinationals gevestigd, zoals Philps, Delta Lloyd, BNR, Marktplaats. Maar ook kleinere creatieve bedrijven, hotels, horeca, gemeentelijke diensten en veel kunstinstellingen uit de stad (denk aan bijvoorbeeld de Hermitage, Carré of Theaterschool).

Om de Knowledge Mile zichtbaar te maken wordt samengewerkt met zakelijke en culturele partners in de stad, zowel fysiek als virtueel. Studenten werken er o.a. met bigdata op het kruispunt van creatieve industrie en technologie en maken van wat ooit bekend stond als de lelijkste straat van Amsterdam, de slimste kilometer van Nederland.

Gepubliceerd door  Amstelcampus 22 augustus 2018