Amstelcampus

Missie

De Amstelcampus is het intellectuele 'knooppunt' ('hotspoť) dat de opleidingen verbindt met andere kennisinstellingen en de beroepspraktijk; een aantrekkelijke plek om te zijn, die boeit en bindt.

Broeikas voor ontplooiing

De Amstelcampus is een plek waar studenten, medewerkers, alumni, de beroepspraktijk en bezoekers van de Hogeschool van Amsterdam elkaar ontmoeten en komen om kennis te delen en samen te werken aan ontwikkeling en innovatie. Een broeikas voor ontplooiing, waar nieuwe activiteiten en bedrijvigheid worden gestart, waar kennis, inzichten en ervaringen worden gedeeld, in een bijzondere omgeving, nauw betrokken bij elkaar en bij de stad.

Gebouwen

De gebouwen op de campus zorgen met hun ligging, indeling en voorzieningen voor deze synergie en faciliteren kwalitatief onderwijs, praktijkgericht onderzoek en innovatief ondernemerschap. Daarmee stimuleren we studenten om hun talent te ontplooien en zich te ontwikkelen tot zelfstandige professionals. De gebouwen zijn door hun flexibele schil aanpasbaar op de wensen van de gebruiker en het toekomstig onderwijs

CREATING TOMORROW

Gepubliceerd door  Amstelcampus 20 oktober 2020