Amstelcampus

Berichten voor de buurt

Op regelmatige basis is er contact tussen het projectteam en de buurt. Hier vind je buurtberichten die huis- aan-huis verspreid worden, verslagen en uitnodigingen van bewonersbijeenkomsten en andere informatie over activiteiten op of rondom de Amstelcampus en het project Conradhuis.

Gepubliceerd door  Amstelcampus 9 mei 2019