Alumni

  dr. W. van Winden (Willem)

Directeur CET/ Lector Urban Economic Innovation
Email:
w.van.winden@hva.nl
Werkadres:
Wibauthuis, Wibautstraat 3b, 1091 GH Amsterdam
Postadres:
Postbus 814,1000 AV Amsterdam
Website:
Lectoraat Urban Economic Innovation
Ga naar HvA Research Database

Willem van Winden (1971) is stadseconoom. Hij promoveerde in 2003 aan de Erasmus School of Economics, Erasmus Universiteit Rotterdam, en werkte daarna als universitair hoofddocent en onderzoeker bij het European Institute for Comparative Urban research. Hij publiceerde vele internationaal vergelijkende studies, onder andere over steden in de kenniseconomie, smart cities, de toekomst van de industrie in Europese industriële regio's, economische clusters, en innovatiedistricten.

In 2008 werd hij benoemd tot lector aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Hij geeft leiding aan een onderzoeksgroep waar actie-onderzoek wordt verricht naar complexe stedelijke innovatieprojecten waar meerdere stakeholders bij betrokken zijn: smart city projecten, circulaire economie initiatieven, positive energy districts, en het ontwikkelen van campusgebieden/innovatiedistricten. Steeds staat de vraag centraal hoe actoren gezamenlijk kunnen komen tot een succesvolle en opschaalbare innovatie.

De laatste jaren denken we steeds meer vanuit regeneratieve principes en Donut-economie: hoe kunnen (stedelijke) innovaties ontwikkeld en opgeschaald worden die bijdragen aan een duurzame en sociale samenleving? Hoe stel je positieve sociale en milieu-impact centraal in de aanpak? Welke nieuwe rollen krijgen de actoren? Welke nieuwe business modellen passen daarbij?

Van Winden is directeur van het Centre for Economic Transformation, en nauw berokken bij de Master for Economic Transformation (in oprichting). Naast zijn lectoraat is Willem van Winden oprichter van UrbanIQ, een internationaal georiënteerde adviespraktijk voor stedelijk beleid. Verder is hij verbonden aan het European Institute for Comparative Urban Research (Euricur), en werkzaam als adviseur voor URBACT en UIA, Europese programma’s gericht op het bevorderen van kennisuitwisseling tussen steden. Hij is ook medeoprichter en adviseur van EUniverCities, een Europees netwerk waarin kennis worden uitgewisseld over hoe stad en universiteit strategisch kunnen samenwerken om grootstedelijke vraagstukken aan te pakken.

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database