Alumni

Bekijk het ochtendprogramma en de masterclasses terug

Bij de Kennisparade 2022 is er bijzondere aandacht voor diversiteit en inclusie, naast de andere D’s; digitalisering en duurzaamheid. Hoe brengen we de drie D’s tot leven op de werkvloer, in het klaslokaal en binnen onze organisatie? Welke ontwikkelingen zijn er? Tijdens deze Kennisparade belichtten we verschillende perspectieven en initiatieven. Voor inspiratie en stof tot nadenken.  

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Ochtendprogramma

Bekijk hoe alumna en dagvoorzitter Mahutin Awunou ons mee neemt langs verschillende sprekers die hun perspectief belichten. Zo schetst rector Geleyn Meyer hoe we verder gaan met de ambities van het Instellingsplan en hoe wij als HvA een voortrekkersrol kunnen vervullen in de continue veranderende maatschappij. Floris Alkemade gaat dieper in op de kunst om van richting te veranderen. In zijn essay ‘De toekomst van Nederland’ bespreekt hij de uitdagingen en de noodzakelijke sociaal-maatschappelijke veranderingen die er nodig zijn om de toekomst op een duurzame manier vorm te geven. Stadsdichter Gershwin Bonevacia, tevens HvA-alumnus, houdt ons met zijn unieke voordracht een spiegel voor. Mahutin interviewt Esther Ras, programmaleider Diversiteit en Inclusie, over hoe ver we zijn met Diversiteit en Inclusie binnen ons onderwijs en onderzoek. 

We sluiten de ochtend af met de uitreiking van de prijs voor het Onderzoek van het Jaar. Hiermee maken we onderzoek binnen de HvA zichtbaarder en vieren we onze bijdragen aan de toegepaste wetenschappen.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Masterclass: Transformation Design - Marco van Hout (in English)

Deze interactieve masterclass is een introductie tot Transformation Design. Concreet leer je wat met transformatie wordt bedoeld, welke vier hoofdingrediënten nodig zijn als basis voor succes en hoe je een persoonlijke en professionele rol kunt spelen bij het vormgeven van de transformatie van organisaties en de samenleving als geheel. Marco van Hout is mede-oprichter en creatief directeur van Digital Society School.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Masterclass: Hoe inclusief is jouw werk? (ervaringen vanuit de sportwereld) - Rita van Driel en Jill Eekhart

Hoe inclusief is jouw bedrijf of werkgever, en hoe kan je dat op een laagdrempelige manier verbeteren? Door hun ervaringen vanuit de sportwereld mee te nemen, laten sprekers Rita van Driel en Jill Eekhart zien dat je met een aantal makkelijke stappen je eigen organisatie inclusiever kan maken. 
Met een checklist van tien vragen, afkomstig van de campagne ‘Wees welkom in de sport’, moedigen ze aan om over je eigen organisatie na te denken. Hierbij gaat het onder meer over de samenstelling van de organisatie, wensen, behoeften en belemmeringen. Een eenvoudige maar effectieve manier om je eigen werkomgeving langs de meetlat te leggen.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Masterclass AI voor dummies [english subtitles]

De ontwikkeling van digitalisering, en in het bijzonder Artificiële Intelligentie (Kunstmatige Intelligentie), gaat snel en zal impact hebben op elk beroep waar de HvA voor opleidt. Maar wat ís Artificiële Intelligentie (AI) precies en wat willen/moeten we onze studenten hiervan meegeven? Het Centre of Expertise Applied AI helpt HvA-opleidingen om hierover na te denken.

In deze interactieve masterclass leer je wat je zeker over AI moet weten, hoe privacygevoelig data is en welke rol ethiek in de toepassing speelt. Deze sessie is voor iedereen die wil weten hoe je AI in je werk kunt integreren.

Sprekers
Nanda Piersma is wetenschappelijk directeur van het Centre of Expertise Applied Artificial Intelligence en lector Responsible IT. Ze is verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam en het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI). Jurjen Helmus is manager van het Smart Asset Management Lab (onderdeel van het CoE vanuit de Faculteit Techniek) en kwartiermaker van het profileringsthema Smart Industry. Daarnaast heeft hij De Dataloog opgericht: de Nederlandstalige podcast over data en AI.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Masterclass Inclusivity Pathway [english subtitles]

Hoe kun je een inclusieve leeromgeving stimuleren en bevorderen? Hierbij kan een leeromgeving in brede zin worden getypeerd, zoals een klas, een afdeling of team, of als één-op-één-contacten tussen mensen. Aminata zoomt op de ‘hoe’ vraag, maar ook op het ‘waarom’: waarom denk/handel ik op een bepaalde wijze? Wat betekent dit voor de interacties die ik met anderen heb? Ze kijkt naar onderliggende aannames en mechanismen die ongelijkheid of ongemak in een diverse context in stand houden. 

Deze lezing zet je aan het denken over je rol als begeleider en collega: maak jij echt verbinding met iemands verhaal en creëer je voldoende veiligheid voor mensen om moedig te durven zijn?  

Spreker
Aminata Cairo, PhD, antropoloog, psycholoog, geleerde, danser, verhalenverteller en ‘Love worker’, een onafhankelijke adviseur die met mensen werkt.  Aminata ontwikkelde o.a. The Inclusivity Pathway Taining (IPT), een training die speciaal is ontwikkeld om mensen te helpen bij het ontplooien en versterken van hun vaardigheden om inclusieve leer- en werkomgevingen te faciliteren. Recente publicatie: Holding Space A Storytelling Approach to Trampling Diversity and Inclusion 

Moderator: 
Drs. A. (Aliya) Celik, Programmamanager Diversiteit & Inclusiviteit HR en Lid van de Expertgroep Toegankelijkheid Hoger Onderwijs (ETHO)  

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Masterclass Duurzaamheid Zet zelf de eerste stap [english subtitles]

De duurzaamheidstransitie is in volle gang, zowel in de maatschappij als in onze organisatie. De transitie is er bij gebaat als we ook individueel allemaal een steentje bijdragen. Maar hoe stimuleren we dat iedereen eigenaarschap neemt in de duurzaamheidstransitie?

In deze masterclass nemen wij je mee langs inspirerende voorbeelden van praktijkgericht onderzoek waarbij juist die vraag centraal staat. Ontdek hoe de creatieve kracht van studenten, onderzoekers en professionals uit het veld resulteert in duurzame oplossingen. Hoe we duurzaam reisgedrag stimuleren. Over de stappen die we zetten bij de HvA om te komen tot duurzame bevoorrading en fossielvrij elektriciteitsgebruik op de faculteiten van de HvA en de UvA.

Met deze masterclass willen we de deelnemers informeren en inspireren om ook zelf met hun onderwijs en onderzoek bij te dragen aan een duurzame stad.

Sprekers
Tamara Witschge, lector bij het FDMCI  lectoraat Creative Media for Social Change. Felia Boerwinkel, Programma manager a.i., CoE Urban Technology, Rowan Boeters programmamanager Duurzaamheid, Facility Services, David de Graaff en Münise Yavuz.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Masterclass Studentenwelzijn op de HvA  [english subtitles]

Hoe ging het met onze studenten? Hoe gaat het met ze? Wat doen we goed? Wat kan beter? In deze masterclass gaan we op verschillende manieren in op deze vragen. We bekijken een deel van de documentaire Achter de schermen, die via de ervaringen van een aantal studenten, docenten en medewerkers het verhaal vertelt van anderhalf jaar corona op de Hogeschool van Amsterdam. Collega’s van Institutional Research presenteren en duiden de uitkomsten van de laatste studentenwelzijnsenquête, en we gaan met studenten in gesprek over wat er goed gaat en beter kan. 

Spreker
Lydie van de Laar, afdelingshoofd Studentenwelzijn bij Studentenzaken. Met liefde en plezier draagt zij eraan bij dat studenten zich op de HvA sociaal, fysiek en mentaal goed voelen en zichzelf mogen en kunnen zijn. Binnen de HvA werkt zij samen met studenten en collega’s van Studentenzaken, Faculteiten en Staven en andere Diensten. Buiten de HvA met samenwerkingspartners als Thrive Amsterdam en het Expertisecentrum voor Inclusief Onderwijs.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 22 februari 2022