Hogeschool van Amsterdam

Alumni

Kopie diploma, uitdraai cijferlijst

Ben je je diploma kwijt? Wil je een uitdraai van je cijferlijst? Vraag een extract (gewaarmerkte kopie) uit het examenregister aan.

Naast het uitgereikte diploma vormt een gewaarmerkt kopie het enige officiële bewijs van afstuderen. Dit bewijs kan indien nodig aangevuld worden met een verklaring in het Nederlands of Engels (afhankelijk van de opleiding die je hebt genoten). Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Het is ook mogelijk om je cijferlijst op te vragen. Deze wordt in het Nederlands verstrekt.

De HvA verzorgt geen vertalingen.

Je kan ook een digitaal uittreksel uit het diplomaregister van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) opvragen. Deze service wordt door DUO gratis verzorgd. Ga naar de website van DUO voor meer informatie.

Heb je jouw diploma nodig in een andere taal, vraag dan een beëdigd vertaler om de vertaling te verzorgen. Eventueel met behulp van de vertaallijst van de Nuffic

Studenten die (nog) niet zijn afgestudeerd en een kopie van hun cijferlijst of propedeuse willen ontvangen, doen dat via het Digitaal Servicepunt.

Aanvraagformulier afgestudeerde studenten

Aanvraagformulier niet-afgestudeerde studenten

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 3 december 2019