Hogeschool van Amsterdam

Alumni

Week van de Alumnus

De wereld verandert. Verander jij mee?! ​ ​

Onze wereld verandert. Nu misschien wel meer dan ooit tevoren. We maken crises mee op het gebied van klimaat, van gezondheid, van sociale en economische ongelijkheid en de rechtsstatelijkheid van onze samenleving. Maar we zien ook grote kansen door globalisering, maar ook de herwaardering van lokale gemeenschappen, door digitalisering en een betere en eerlijkere benutting van talenten. ​

English follows Dutch

Ben jij klaar voor die veranderingen? En ben je benieuwd hoe anderen dit aanpakken? Bij de HvA helpen we je graag een stap verder met onze actuele kennis en nieuwe inzichten zodat jij aan de slag kunt. We bekijken vraagstukken vanuit de veranderthema's diversiteit, duurzaamheid en digitalisering. Want houdbare, praktijkgerichte oplossingen en standpunten zijn duurzaam, divers en digitaal en essentieel in de samenleving van morgen. ​

​Mogen we jou nog een keer inspireren? Neem een kijkje in onze keuken bij de Week van de Alumnus.

Webinars en workshop voor docenten, medische expertise, technische en IT-sector (Quantum Computing bv), mode (AMFI) en nog veel meer.

Daarnaast: Speeddaten met bedrijven, CV-boost, tips online solliciteren

Meer informatie

Ben jij aangemeld als HvA-alumnus, dan ontvang jij per e-mail een uitnodiging.
Nieuwsgierig? Bekijk het programma en meld je aan!

The world is changing. Will you change too?

Our world is transforming. Perhaps more at this very moment than ever before. We are experiencing crises when it comes to climate change, health, social and economic inequality and the rule of law in our society. But great opportunities are also presenting themselves due to globalisation, as well via a renewed appreciation for local communities, the rise of digitalisation and a better and fairer use of talents.

Are you ready for these changes? And are you curious about how others are tackling this? At the Amsterdam University of Applied Sciences (AUAS), we would like to help you take a leap forward with the latest knowledge and new insights so that you’re change-ready. We tackle issues from the perspectives of sustainability, diversity and digitalisation. Because long-lasting, practice-based solutions and viewpoints are sustainable, diverse and digital too, and essential in tomorrow's society.

Can we inspire you, once again? Come take a look around and see what’s happening these days at AUAS during Alumni Week.

What do we have planned? Everything from webinars and workshops for teachers, the latest medical expertise, insights on the technical and IT sectors (such as Quantum Computing) and much, much more.

Not to mention: speed dating with companies, CV-boost sessions and tips to help tweak your online job application.

MORE INFORMATION or REGISTER

If you are registered as an AUAS alum you’ll receive an email invitation to attend Alumni Week.
The program is online, you can register now!

12 april 2021