Alumni

Speciale HBO monitor editie

10 jul 2020 17:26 | Faculteit Gezondheid

Nederland kampt momenteel, net als de rest van de wereld, met de gevolgen van de COVID-19 crisis. Deze gevolgen - voor werken, voor studeren, voor huishoudens, en voor het sociale en culturele leven – zijn zeer vergaand en veranderen dagelijks.

N.a.v. COVID-19 is er een onderzoek uitgezet naar de gevolgen van de coronacrisis voor HBO-alumni. Het onderzoek heeft als doel te onderzoeken hoe de coronacrisis van invloed is op de (arbeidsmarkt)positie, werkomstandigheden en het welbevinden van hbo-alumni.

Graag delen we enkele interessante uitkomsten:

  • Uit het onderzoek blijkt dat 3,1% van de afgestudeerden die op 31 januari nog werk hadden, vier maanden later werkloos was. Voor werkenden in hulpverlenende beroepen en gezondheidszorgberoepen zijn de gevolgen van de coronacrisis duidelijk voelbaar, vooral op het gebied van werkstress en moeilijkheden bij het uitvoeren van de werktaken. Van de respondenten gaf 43% gaf aan in mei meer stress te ervaren op het werk dan de tijd voor de coronacrisis, en 63% gaf aan dat hun werktaken sinds de coronacrisis moeilijker zijn geworden.
  • Door de zeer gunstige arbeidsmarktpositie van hbo’ers vóór de corona-uitbraak is, ondanks de COVID-19 invloeden, de huidige situatie voor een duidelijke meerderheid nog altijd vrij goed. In mei 2020 was 4,6% van de afgestudeerden werkeloos. Ter vergelijking: in 2013, op het hoogtepunt van de financiële crisis, was bijna 8% van de recent afgestudeerde hbo’ers werkeloos.

Voor meer informatie zie: http://www.hbomonitor.nl/nl/over-de-hbo-monitor/corona-editie