Hogeschool van Amsterdam

Alumni

Masteropleidingen eerstegraadsleraar

Dit netwerk is voor alle afgestudeerden van een masteropleiding tot eerstegraadsleraar van de HvA.

Ook na je afstuderen, blijven we graag met je in contact. Zo houden we je graag op de hoogte van opleidingen, nascholingsactiviteiten of evenementen die voor jou interessant kunnen zijn.
Daarnaast stellen we jouw bijdrage aan het onderwijs, bijvoorbeeld in de vorm van een gastcollege, erg op prijs.

In maart 2020 gaf André Coenders (CvTE) ons een kijkje in je keuken van het CvTE. André gaf uitleg over de werkwijze van het CvTE bij de totstandkoming van de centrale examens en er passeerden een aantal hardnekkige mythes rondom die examens.

Daarna werden in groepen ervaringen met schoolexamens uitgewisseld en besproken wat de ruimte en mogelijkheden zijn om een meer (school) eigen invulling te aan het PTA te geven.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 12 maart 2020