Hogeschool van Amsterdam

Alumni

Masteropleidingen eerstegraadsleraar

Dit netwerk is voor alle afgestudeerden van een masteropleiding tot eerstegraadsleraar van de HvA.

Ook na je afstuderen, blijven we graag met je in contact. Zo houden we je graag op de hoogte van opleidingen, nascholingsactiviteiten of evenementen die voor jou interessant kunnen zijn.
Daarnaast stellen we jouw bijdrage aan het onderwijs, bijvoorbeeld in de vorm van een gastcollege, erg op prijs.

Alumnidag master lerarenopleidingen

Op vrijdagmiddag 6 maart 2020 organiseert de HvA de jaarlijkse bijeenkomst voor de alumni van de master lerarenopleidingen.

Tijdstip: 15.00 - 18.00 uur
Locatie: Amstelcampus (precieze locatie volgt)


THEMA: Examinering in het VO: Feiten, mythes én mogelijkheden

Eindexamens zijn een belangrijk onderdeel van jouw werkzaamheden als vo-docent. Directies, ouders en leerlingen verwachten dat dit probleemloos verloopt. De examinering levert ook voor jou als docent de nodige druk op. In deze alumnibijeenkomst komt aan de orde wat er moet vanuit het CvTE maar ook welke ruimte de school heeft bij de schoolexamens.

André Coenders (CvTE) zal ons meenemen en een kijkje in de keuken geven van het CvTE. Ook passeren een aantal hardnekkige mythes rondom de centrale examens. Daarna wordt besproken wat de ruimte en mogelijkheden zijn binnen de schoolexamens (PTA) en worden ervaringen uitgewisseld. Dat is misschien wel meer dan de meeste scholen denken.

Aanmelden

Aanmelden kan via mastereducation@hva.nl.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 12 november 2019