Hogeschool van Amsterdam

Alumni

Master Leraar Geschiedenis

Dit netwerk is voor alle afgestudeerden van de masteropleiding Leraar Geschiedenis.

Ook na je afstuderen, blijven we graag met je in contact. We houden je op de hoogte van bijeenkomsten die we als geschiedenisopleiding organiseren en ook van verschillende mogelijkheden om je professioneel te blijven ontwikkelen en te bouwen aan je netwerk. Denk bijvoorbeeld aan:

  • opleidingen en nascholingsmogelijkheden van de faculteit en de HvA;
  • lezingen volgen die het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding organiseert;
  • publicaties en artikelen over onderzoek op het gebied van Urban Education
  • evenementen die de HvA voor alumni organiseert.

Daarnaast stellen we jouw bijdrage aan het onderwijs op prijs, bijvoorbeeld in de vorm van het:   

  • invullen van de HBO-monitor als je recent bent afgestudeerd;
  • aanbieden van een stageplaats;
  • delen van vacatures;
  • geven van een gastcollege.

Alumnidag master lerarenopleidingen

Op vrijdagmiddag 6 maart 2020 organiseert de HvA de jaarlijkse bijeenkomst voor de alumni van de master lerarenopleidingen.

Tijdstip: 15.00 - 18.00 uur
Locatie: Amstelcampus (precieze locatie volgt)


THEMA: Examinering in het VO: Feiten, mythes én mogelijkheden

Eindexamens zijn een belangrijk onderdeel van jouw werkzaamheden als vo-docent. Directies, ouders en leerlingen verwachten dat dit probleemloos verloopt. De examinering levert ook voor jou als docent de nodige druk op. In deze alumnibijeenkomst komt aan de orde wat er moet vanuit het CvTE maar ook welke ruimte de school heeft bij de schoolexamens.

André Coenders (CvTE) zal ons meenemen en een kijkje in de keuken geven van het CvTE. Ook passeren een aantal hardnekkige mythes rondom de centrale examens. Daarna wordt besproken wat de ruimte en mogelijkheden zijn binnen de schoolexamens (PTA) en worden ervaringen uitgewisseld. Dat is misschien wel meer dan de meeste scholen denken.

Aanmelden

Aanmelden kan via mastereducation@hva.nl.

Blijf in contact met de masteropleiding Leraar Geschiedenis.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 12 november 2019