Hogeschool van Amsterdam

Alumni

Master Leraar Geschiedenis

Dit netwerk is voor alle afgestudeerden van de masteropleiding Leraar Geschiedenis.

Ook na je afstuderen, blijven we graag met je in contact. We houden je op de hoogte van bijeenkomsten die we als geschiedenisopleiding organiseren en ook van verschillende mogelijkheden om je professioneel te blijven ontwikkelen en te bouwen aan je netwerk. Denk bijvoorbeeld aan:

  • opleidingen en nascholingsmogelijkheden van de faculteit en de HvA;
  • lezingen volgen die het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding organiseert;
  • publicaties en artikelen over onderzoek op het gebied van Urban Education
  • evenementen die de HvA voor alumni organiseert.

Daarnaast stellen we jouw bijdrage aan het onderwijs op prijs, bijvoorbeeld in de vorm van het:

  • invullen van de HBO-monitor als je recent bent afgestudeerd;
  • aanbieden van een stageplaats;
  • delen van vacatures;
  • geven van een gastcollege.

In maart 2020 gaf André Coenders (CvTE) ons een kijkje in je keuken van het CvTE. André gaf uitleg over de werkwijze van het CvTE bij de totstandkoming van de centrale examens en er passeerden een aantal hardnekkige mythes rondom die examens.

Daarna werden in groepen ervaringen met schoolexamens uitgewisseld en besproken wat de ruimte en mogelijkheden zijn om een meer (school) eigen invulling te aan het PTA te geven.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 12 maart 2020