Alumni

AnnA

AnnA (Alumni Nurses Network Amsterdam) is een alumni netwerk voor verpleegkundigen, die zijn afgestudeerd als verpleegkundige aan de Hogeschool van Amsterdam.

AnnA

AnnA biedt sinds 2016 een alumni netwerk voor verpleegkundigen, die contact en binding willen houden met andere alumni en de Hogeschool, en tevens op de hoogte willen blijven van ontwikkelingen in het beroep en het onderwijs. Om dit te bereiken organiseren we regelmatig interessante, leerzame, maar ook gezellige activiteiten.

Twee keer per jaar organiseren we een symposium waarin we een actueel onderwerp bespreken. Wij streven naar een goede afwisseling van informeren, gezelligheid en netwerken. Tevens geven we regelmatig informatie over vacatures en andere relevante informatie, zoals ontwikkelingen, en scholingsmogelijkheden.

Missie

De gezondheidszorg verandert snel door een toename in de complexiteit van de zorgvraag, veranderingen in de samenleving en de invoering van nieuwe technieken en inzichten. Hierdoor wordt steeds meer deskundigheid en inzet verwacht van verpleegkundigen.

AnnA houdt de alumni, de Hogeschool van Amsterdam en de zorgsector met elkaar in verbinding, om samen verder te ontwikkelen en zo een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de zorgsector.

Visie

AnnA houdt de verbinding tussen alumnus, de Hogeschool van Amsterdam en de zorgsector. Door middel van het organiseren van activiteiten wordt ieders deskundigheid vergroot. Bij AnnA leer je van elkaars ervaringen en worden experts uitgenodigd om hun ervaringen en deskundigheid te delen. Daarnaast levert AnnA belangrijke input voor de Hogeschool van Amsterdam om de kwaliteit van het onderwijs te vergroten. Bij AnnA komen de alumni, de Hogeschool van Amsterdam en de zorgsector met elkaar in contact. Daarnaast heeft AnnA, gebaseerd op het HVA alumnibeleid haar ‘eigen’ doelen en plannen.

Doelen en plannen

Het doel van AnnA is om verpleegkundigen in het netwerk met elkaar te verbinden, kennis en ervaring uit te wisselen en deskundigheidsbevordering. Dit doet AnnA door middel van het, samen met de opleiding verpleegkunde, organiseren van:

  • Eén interprofessioneel alumni event, gezamenlijk met de andere opleidingen van de faculteit gezondheid. Deze wordt gepland in het voorjaar.
  • Eén alumni-event voor verpleegkundigen. Deze wordt gepland in het najaar.

Sluit je aan bij AnnA

Bij AnnA zijn actieve alumni van meer dan welkom!

Hartelijke groet van de leden van het bestuur:

  • Danique Bos, alumna
  • Jonna Kes, alumna
  • Sally El Betawi, alumna
  • Dimara Kneefel, alumna
  • Annemieke van Heerwaarden, docent verpleegkunde
  • Miranda Koning, docent verpleegkunde
Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 25 april 2022