Alumni

Alumni Community Oefentherapie

‘Alumni Netwerk Oefentherapie’ is de naam van een actieve groep alumni oefentherapie van de HVA opgericht in 2016. Voor directe herkenbaarheid en vindbaarheid is de naam Alumni Netwerk Oefentherapie (HvA) gekozen. Het alumninetwerk van de opleiding Oefentherapie is voor en door afgestudeerde studenten van de opleiding (c.q. alle oefentherapeuten Mensendieck).

Alumni Community Oefentherapie

De Alumni Community Oefentherapie bestaat uit studenten (aspirant-alumni), (oud)docenten en afgestudeerden (alumni) van de opleiding Oefentherapie van de Hogeschool van Amsterdam.

De Alumni Community Oefentherapie verbind de opleiding en het werkveld met elkaar. Wij ondersteunen en sluiten aan bij de visie van de opleiding oefentherapie van de HvA op het gebied van alumni. Tevens hebben wij, gebaseerd op het HVA alumnibeleid, ‘eigen’ doelen en activiteiten.

Doelen en activiteiten

De doelen van de Alumni Community Oefentherapie zijn:

  • Een bijdrage leveren aan kennisontwikkeling en professionalisering van alumni.
  • Een bijdrage leveren aan innovatie en profilering van het vakgebied oefentherapie.
  • Onderwijs en onderzoek verbinden aan de praktijk, ten behoeve van de onderwijskwaliteit en ontwikkeling van het vakgebied.

Dit doen we door het organiseren van de volgende alumni-events:

  • Alumni-event Oefentherapie: netwerken en kennisdeling rondom een actueel thema op het gebied van bewegen en gedrag. Tweejaarlijks.
  • Alumni-dag HvA: netwerken en kennisdeling rondom een interprofessioneel thema, georganiseerd door de faculteit gezondheid. Jaarlijks in het voorjaar.

Actief worden bij Alumni Community Oefentherapie

Heb je interesse om een actieve(re) rol te hebben binnen de Alumni Community Oefentherapie? Heb je adviezen of ideeën. Laat het ons weten via alumni.oefentherapie@hva.nl. Altijd welkom!

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 21 april 2021