Alumni

Stichting StAFA

StAFA is de naam van een actieve groep alumni fysiotherapie van de HVA, opgericht in 2016. StAFA staat voor Stichting Alumni Fysiotherapie Amsterdam en heeft als doel om alumni fysiotherapie met elkaar te verbinden, kennis en ervaring uitwisselen en deskundigheid te bevorderen.

StAFA wordt ondersteund door docenten en de organisatie van de opleiding fysiotherapie van de HvA en de organisatie van Faculteit Gezondheid.

Visie

StAFA houdt de verbinding tussen alumnus, de Hogeschool van Amsterdam en de zorgsector. Bij StAFA leer je van elkaars ervaringen en worden experts uitgenodigd om hun ervaringen en deskundigheid met een ieder te delen. Daarnaast levert StAFA belangrijke input voor de Hogeschool van Amsterdam om de kwaliteit van het onderwijs te vergroten.

StAFA ondersteunt/sluit aan bij de visie van de opleiding Fysiotherapie van de HvA op het gebied van alumni. Tevens heeft StAFA, gebaseerd op het HVA alumnibeleid hun ‘eigen’ doelen en activiteiten.

Doelen en activiteiten

De stichting heeft ten doeI:

  • Het faciliteren van de binding met alumni op het gebied van kennis en kunde en gunste van de aanwas van nieuwe studenten, de studententevredenheid, het studiesucces, de toekomst van haar alumni en haar reputatie (Alumnibeleid HvA, augustus 2014)
  • het bevorderen en onderhouden van de contacten tussen haar deelnemers

Dit doet StAFA door middel van, het samen met de opleiding fysiotherapie, organiseren van:

  • Eén interprofessioneel alumni event gezamenlijk met de andere opleidingen van de faculteit gezondheid in het voorjaar.
  • Organiseren van alumni event gericht op het verbeteren van de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen.

Sluit aan bij StAFA

Bij StAFA zijn actieve alumni van de opleiding fysiotherapie meer dan welkom! Zie contactgegevens.

Leden StAFA en contactgegevens

Naam Werkzaam Email Telefoonnummer
Claartje Aghina Fysiotherapiepraktijk Gezond in Zuid claartjeagina@gmail.com 06-21913501
Edwin Bogaard Gepensioneerd e.bogaard@gmail.com 06-22428246
Simon van Vliet
Eva Heubers-van Straaten
Opleiding Fysiotherapie HvA

s.van.vliet@hva.nl

e.heubers-vanstraaten@hva.nl

06-21157797
Humbert Buur Fysiotherapiepraktijk Gezond in Zuid humbert@gezondinzuid.nl 06-51831431
Raphael Leon Eelman Eelman Fysiotherapie raphael.leon.eelman@gmail.com 06-18023564
Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 14 november 2023