Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

mw.  mr. L.N. Pijloo (Lydwine)

Docent
Telefoon:
0621158616
Email:
l.n.pijloo@hva.nl
Werkadres:
Muller-Lulofshuis, Wibautstraat 5a, 1091 GH Amsterdam
, Wibauthuis, Wibautstraat 3b, 1091 GH Amsterdam
Postadres:
Postbus 2171,1000 CD Amsterdam
Kamernummer:
06A40
Afwezig:
Woensdag

Al vele jaren geef ik met plezier les aan de studenten van HBO-Rechten. Ik heb een juridische achtergrond (Nederlands recht en Internationaal/Europees recht) en heb, voordat ik docent werd, werkervaring opgedaan als consultant in de financiële sector op het gebied van compliance en integriteit. Vervolgens ben ik les gaan geven in de vakken die samenhangen met het thema management en organisatie en het thema recht en ICT.

Ik vind het belangrijk dat de studenten kennis -en vaardigheden opdoen op het gebied van legal tech. Ik begeleid stagiairs en afstudeerders bij organisaties die zich bezighouden met legal tech, leer studenten basis computervaardigheden en onderwijs studenten in het maken van beslisbomen. Ik geef tevens les in de minor Legal Consultancy and Analytics waarbij thema’s zoals legal design, legal tech tools, e-discovery, machine-learning, contractanalyse, beslisondersteuning, kunstmatige intelligentie en legal big data aan bod komen. Verder ben ik betrokken bij de Legal Tech Alliantie en het Legal Tech Lab.