Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

mw.  Dr. D.V. Wiersema (Daphne)

Onderzoeker en docent

Daphne Wiersema is sociaal psycholoog en heeft in 2009 haar promotie-traject aan de UvA afgerond. In het kader van dit project heeft Daphne onderzoek gedaan naar de wijze waarop mensen omgaan met informatie die in strijd is met persoonlijk belangrijke overtuigingen en meningen. Daarnaast heeft Daphne onderzoek gedaan naar de manier waarop mensen kunst beleven en waarderen.

Naast ervaring met fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, heeft zij ook ervaring met diverse vormen van praktijkonderzoek waaronder proces- en planevaluaties en literatuuronderzoek voor diverse opdrachtgevers zoals het Ministerie van Justitie, het WODC en Reclassering Nederland. Naast kennis op het gebied van attitudes, attitude- en gedragsverandering en zelfvertrouwen en welzijn, heeft Daphne expertise opgebouwd rondom themas als recidive, agressie en jeugdige delinquenten.

Naast haar werk voor de HvA, is Daphne als redacteur verbonden aan de online tijdschriften uitgegeven voor United Academics, een online platform dat zich inzet om wetenschappelijke kennis toegankelijk te maken voor de praktijk.