Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

mw.  dr. W.M. Vermeer (Willemijn)

Telefoon:
0621155867
Bij geen gehoor:
0619620007
Email:
Werkadres:
Wibauthuis, Wibautstraat 3b, 1091 GH Amsterdam
Postadres:
Postbus 2171,1000 CD Amsterdam