Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

dhr.  J. Rijnders (Jeremy) MSc.

Onderzoeker

Jeremy Rijnders is onderzoeker. Hij behaalde een bachelor Sociaal Pedagogische Hulpverlening (deeltijd) aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en een Master Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Binnen het lectoraat Youth Spot doet Jeremy onderzoek naar het methodisch werken van professionals in het jongerenwerk en de samenwerking tussen het jongerenwerk en scholen voor het voortgezet onderwijs. Hij is met name geïnteresseerd in de methodische overwegingen die in de dagelijkse complexiteit van het jongerenwerk worden gemaakt.

Naast zijn werkzaamheden binnen het lectoraat Youth Spot is Jeremy ook werkzaam binnen het lectoraat Stedelijk Sociaal Werken en doet hij onderzoek naar de samenwerking tussen informele partijen en professionals binnen de grootstedelijke context van Amsterdam. Via onderzoek wil hij bijdragen aan de verkenning van complexe samenwerkingssituaties tussen verschillende partijen.

Jeremy combineert in zijn werk graag kwalitatieve met kwantitatieve onderzoeksmethoden en heeft hierbinnen een bijzondere interesse in het samenspel tussen ‘cultuur’ en ‘actie’. Daarnaast behoudt hij, door meer dan negen jaar werkervaring als sociaal werker met dak- en thuislozen in de Maatschappelijke Opvang van Amsterdam, oog voor de soms complexe wisselwerking tussen de ‘theorie’ en ‘praktijk’, en heeft hij een gedegen kritische en analytische houding ontwikkeld.