Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

mw.  E. Rauwerdink-Nijland (Evelien) MSW.

Onderzoeker

Evelien Rauwerdink-Nijland is binnen lectoraat Youth Spot op dit moment de onderzoeker van het project Methodiek Straathoekwerk: effect & onderbouwing.

Hiervoor is zij betrokken geweest bij de projecten ‘Kracht van Meiden’, het ‘Expertisenetwerk Amsterdams Jongerenwerk Nieuwe Stijl’ en het meerjarenproject Portfolio Jongerenwerk.

Evelien is ruim zes jaar straathoekwerker geweest bij Streetcornerwork in Amsterdam en heeft o.a. de praktijkmaster Social Work afgerond. Bij Streetcornerwork deed zij onderzoek naar het bereiken van meiden in de publieke buitenruimte.