Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

dhr.  drs. S. Mehra (Sumit)

Docent-onderzoeker lectoraat Digital Life

Sumit Mehra is psycholoog en informaticus. Hij is als docent-onderzoeker verbonden aan de opleiding Toegepaste Psychologie (DMR) en het lectoraat Digital Life (DMCI). Hiernaast is hij als zelfstandige actief als onderwijskundig adviseur.

Bij de opleiding Toegepaste Psychologie geeft Sumit onder meer les in psychometrie, onderzoeksmethoden & technieken en academische vaardigheden. Hij is onderdeel van het team Consument en Maatschappij dat zich richt op attitude- en gedragsverandering. Hiernaast coördineert hij de cursus Social Media en Online Tools en begeleidt en beoordeelt hij projectgroepen en afstudeertheses.

Bij het Digital Life Centre doet Sumit onderzoek op het snijvlak van ICT, gezondheid en gedragsverandering. Binnen het Urban Vitality project VITAMINE ontwikkelt hij een interventie die ouderen stimuleert om meer te bewegen. Hierbij werkt hij samen met maatschappelijke organisaties en onderzoekers van Domein Beweging, Sport & Voeding en Domein Gezondheid. Hij richt zich op de vraag hoe ICT de motivatie kan verhogen en gedragsverandering kan faciliteren. Hij verkent hierbij de mogelijkheden van e-coaching en fitness trackers ( persuasive technology & wearables). Zie voor meer informatie het VITAMINE project.

Sumit Mehra was voorheen werkzaam aan de Universiteit van Amsterdam als docent Psychologie en als coördinator ICT en onderwijsvernieuwing ( blended learning). Ook was hij enkele jaren onderwijskundig adviseur aan de HvA en Universiteit Utrecht op het gebied van didactiek en toetsing. Hij studeerde af in zowel Psychologie als Sociaal Wetenschappelijke Informatica aan de UvA. Zie voor meer informatie zijn LinkedIn profiel.

  • Lid van Expertisegroep ICT in Onderwijs (HvA)
  • Kernlid van Special Interest Group Digitaal Toetsen (SURF)
  • Onderwijskundig adviseur-trainer (zelfstandig)