Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

mw.  Dr. R.N. Metze (Rosalie)

Onderzoeker

Rosalie Metze is senioronderzoeker bij het lectoraat en minor-docent. Zij is voor de Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam en omgeving projectleider van de lopende onderzoeken in Amsterdam en Amstelveen. Ze voert daarbinnen ook zelf onderzoek uit naar de samenwerking tussen wijkteamprofessionals en informele partijen, en het aanspreken van het doenvermogen van burgers. Daarnaast houdt zij zich bezig met acquisitie en met de koppeling naar het onderwijs. Zij vindt het belangrijk de verbinding te maken tussen onderzoek, onderwijs en praktijk, om zo gezamenlijk een weg te vinden in de complexe praktijk van stedelijk sociaal werken.

Rosalie is in 2016 gepromoveerd op een onderzoek naar de Eigen kracht-conferentie als middel om de zelfregie van ouderen te versterken. Als vervolg op dit onderzoek heeft zij verschillende onderzoeken gedaan onder ouderen, zoals een onderzoek naar de Amsterdamse Stadsdorpen, en een onderzoek naar Amsterdam als een Ouderenvriendelijke stad, samen met oudere co-onderzoekers uit de Indische Buurt.

Ook is Rosalie verbonden aan de minor Sociale Inclusie in Aandachtswijken en werkt zij mee aan de ontwikkeling van de nieuwe bachelor Sociaal Werk, profiel ‘Welzijn en Samenleving’.