Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

mw.  dr. J.W. Metz (Judith)

Lector Youth Spot - Jongerenwerk

Judith Metz (1969) is lector Youth Spot - Jongerenwerk. Binnen het brede werkveld van welzijn en participatie houdt zij zich bezig met jongerenwerk, sociaal werk, vrijwilligerswerk, methodiekontwikkeling en professionalisering. Haar kennis over participatievraagstukken en uitsluitingsprocessen gebruikt ze om bij te dragen aan de professionalisering van het jongerenwerk dat meer dan ooit voor de uitdaging staat jongeren te stimuleren tot deelname aan de samenleving en gebruik te maken van sociale netwerken, in een periode dat de tolerantie, ruimte, middelen en kansen voor jongeren krimpen.

Rode draad in het werk van Judith Metz is via het doen van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek in de partnership approach maatschappelijk verschil maken. Op dit moment zet Metz zich nationaal en binnen Europa in voor de ontwikkeling van het sociaal werk als practice based profession and academic discipline. Metz is initiatiefnemer van Lectoren denken, lid van het presidium Platform Lectoren Sociaal Werk en voorzitter van de European Social Work Research Association.

Judith Metz studeerde Vrouwenstudies Algemene Sociale wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Haar afstudeerscriptie Het gekraakte ideaal, omgangsvormen en seksisme binnen de links radicale beweging is verschenen bij uitgeverij Ravijn. In 2006 is Judith gepromoveerd aan de Universiteit voor Humanistiek op het onderzoek: De tweeledige werking van intermediairen voor burgerparticipatie. Sinds 2010 geeft Judith Metz leiding aan Youth Spot en in 2012 is zij benoemd als lector. Recente boeken zijn Volunteering and Youth Services (2014, bundel samen met Linda Bridges Karr en Lucas Meijs); en Groepswerk met jongeren in de wijk (2015 – samen met Jolanda Sonneveld) en Kracht van meiden! Meidenwerk als specifieke methodiek van het jongerenwerk ism Cynthia Boomkens, Evelien Rauwerdink-Nijland, Hannah van der Grient &, Karin van Trijp.

- Chair European Social Work Research Association

- Lid Presidium Platform Lectoren Sociaal Werk

- Visiting professor Universität Graz, Master Sociale Pedagogiek