Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

mw.  dr. J.W. Metz (Judith)

Lector Youth Spot

Judith Metz is lector Youth Spot, Jongerenwerk in de grote stad. Binnen het brede werkveld van welzijn en participatie houdt zij zich bezig met jongerenwerk, welzijn, professionalisering en civil society. Haar kennis over participatievraagstukken en uitsluitingsprocessen gebruikt ze om bij te dragen aan de professionalisering van het jongerenwerk dat meer dan ooit voor de uitdaging staat jongeren te stimuleren tot deelname aan de samenleving en gebruik te maken van sociale netwerken, in een periode dat de tolerantie, ruimte, middelen en kansen voor jongeren krimpen.

Judith Metz (1969) studeerde Vrouwenstudies Algemene Sociale wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Haar afstudeerscriptie Het gekraakte ideaal, omgangsvormen en seksisme binnen de links radicale beweging is verschenen bij uitgeverij Ravijn. In 2006 is Judith gepromoveerd aan de Universiteit voor Humanistiek op het onderzoek: De tweeledige werking van intermediairen voor burgerparticipatie. Sinds 2010 geeft Judith Metz leiding aan Youth Spot en in 2012 is zij benoemd als lector.

Recente boeken zijn: Welzijn in de 21ste eeuw (2011); Het mooie is dat je er iet alleen voor staat. Individuele begeleiding aan jongeren (2013, samen met Jolanda Sonneveld); Volunteering and Youth Services (2014, bundel samen met Linda Bridges Karr en Lucas Meijs); en Groepswerk met jongeren in de wijk (2015 – samen met Jolanda Sonneveld).

Extern

  • Boardmember European Social Work Research Association;
  • Lid Pool of European Youth Research, onderdeel van Partnership between the European Commission and the Council of Europe in the field of youth policy, youth research and youth work;
  • Lid Hoofdbestuur Vereniging Humanitas;
  • Lid Platform Lectoren Zorg & Welzijn;                    
  • Programmaleider Raak Pro Talentontwikkeling bij ‘risicojongeren.’

Binnen HvA

  • Mede-initiatiefnemer GO, domeinoverstijgende samenwerking Grootstedelijke Opvoedvraagstukken, Hogeschool van Amsterdam;
  • Voorzitter Examencommissie Graduate School, Domein Maatschappij en Recht, Hogeschool van Amsterdam.