Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

dhr.  mr. dr. A.G. Mein (Arnt)

Lector Legal Management
Telefoon:
0621155868
Email:
a.g.mein@hva.nl
Werkadres:
Muller-Lulofshuis, Wibautstraat 5a, 1091 GH Amsterdam
, Wibauthuis, Wibautstraat 3b, 1091 GH Amsterdam
Postadres:
Postbus 2171,1000 CD Amsterdam
Kamernummer:
O6A40
Expertise:
Juridisch-Empirisch onderzoek-Regulering-Toezicht en handhaving.
Website:
Lectoraat Legal Management
Ga naar HvA Research Database

Mr. dr. Arnt Mein werkt sinds 1 november 2015 als lector Legal Management bij de Hogeschool van Amsterdam.

Arnt Mein is opgeleid als jurist aan de Universiteit Utrecht. Aanvankelijk vervulde hij (bestuurlijk-juridische) advies- en managementfuncties bij het ministerie van Justitie, het Parket-Generaal en de gemeente Arnhem. Vervolgens heeft hij veel ervaring opgedaan met (criminologisch en rechtssociologisch) onderzoek naar wetgeving en beleid op het gebied van rechtspleging en rechtshandhaving. In 2015 promoveerde hij aan de Erasmus Universiteit (Erasmus School of Law) op een proefschrift over het gebruik van de bestuurlijke boete in de praktijk van het financieel toezicht. Momenteel richt zijn onderzoek zich op de toegang tot het recht en passende geschilbeslechting en welke rol de beroepshouding van juridische professionals daarbij speelt. Daarnaast doet hij onderzoek naar toezicht en handhaving (in het sociaal domein).

Lid Commissie wetenschappelijke integriteit Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool InHolland en Haagse Hogeschool (2018-heden).

Hoofdredacteur Tijdschrift voor Klachtrecht (2021-heden).

Lid redactie Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht en Handhaving (2021-heden).

Lid redactie Tijdschrift voor Toezicht (2020-heden).

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database