Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

dhr.  mr. dr. A.G. Mein (Arnt)

Lector Legal Management

Mr. dr. Arnt Mein werkt sinds 1 november 2015 als lector Legal Management bij de Hogeschool van Amsterdam. 

Arnt Mein is opgeleid als jurist aan de Universiteit Utrecht. Aanvankelijk vervulde hij (bestuurlijk-juridische) advies- en managementfuncties bij het ministerie van Justitie, het Parket-Generaal en de gemeente Arnhem. Vervolgens heeft hij veel ervaring opgedaan met (criminologisch en rechtssociologisch) onderzoek naar wetgeving en beleid op het gebied van rechtspleging en rechtshandhaving. In 2015 promoveerde hij aan de Erasmus Universiteit (Erasmus School of Law) op een proefschrift over het gebruik van de bestuurlijke boete in de praktijk van het financieel toezicht. Het onderzoek van Arnt Mein richt zich momenteel vooral op de beroepshouding van juristen, in het bijzonder bij het vergroten van het probleemoplossend vermogen van de rechtspleging, en op vraagstukken rond toezicht en handhaving in het sociaal domein.

 

Boeken en boekbijdragen:

Mein, A.G. & Timmer, I. (2018). Legal management. Realiseren van juridische kwaliteit. Den Haag: Boom Juridisch.

Mein, A.G. (2017). Symboolpolitiek met hoge boetes in het kader van het financieel toezicht. In: R. Staring, R. van Swaningen & K. van Wingerde (red.). Over de muren van stilzwijgen. Liber Amicorum Henk van de Bunt (p. 271-283). Den Haag: Boom Criminologie. 

Mein, A.G. (2016). Bestuurlijke bevoegdheden voor openbare orde en veiligheid. In: E. Kolthoff e.a (Red.). Basisboek integrale veiligheid. Den Haag: Boom Lemma Uitgevers.

Mein, A.G. (2015). De boete uit balans. Het gebruik van de bestuurlijke boete in de praktijk van het financieel toezicht (dissertatie). Den Haag: Boom Lemma Uitgevers.

Mein, A.G. (2011). Bestuurlijke bevoegdheden voor openbare orde en veiligheid. In: W. Stol, C. Tielenburg, W, Rodenhuis, S, Pleysier & J. Timmer (Red.). Basisboek integrale veiligheid (tweede druk), p. 121-135. Den Haag: Boom Lemma Uitgevers.

Mein, A.G. (2010). Voorzorg en bestuurlijke handhaving. In: M. Hildebrandt & R. Pieterman (Red.). Zorg om voorzorg,
p. 65-76. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.

Mein, A.G & Wingerde, K. van (2009). Toezicht door private partijen: Panacee voor alle kwalen? In: A.G. Mein, K. van Wingerde, A. Ottow, F. van der Lecq, K. de Ridder & R. Pollmann. Toezicht door private partijen: Panacee voor alle kwalen? Verslag van het Erasmus Instituut Toezicht & Compliance Symposium 26 maart 2009 (p.1-8). Rotterdam: Erasmus Instituut Toezicht & Compliance, Erasmus Universiteit.

Mein, A.G. & Kok, D. (2008). Veiligheidspartners: de gemeente. In: W. Stol & A. van Wijk (Red). Inleiding criminaliteit en opsporing, p. 167-179. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.

Publicaties in wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen:

Doornbos, N. & Mein, A.G. (2019). Manoeuvreren binnen smalle marges. Over de rol van wetgevingsjuristen bij de totstandkoming van wet- en regelgeving. Recht der Werkelijkheid, 2019/3, p. 30-50. 

Mein, A.G. (2019). Responsieve bezwaarbehandeling in theorie en praktijk. NTB, 2019/8, p. 365-371.

Mein, A.G. (2019). ’50 is het nieuwe 100’. Moeite met maatwerk bij het opleggen van boetes voor overtreding van de inlichtingenplicht uit de Participatiewet. Tijdschrift voor Bijzonder strafrecht en Handhaving, 2019/2, p. 93-96.

Mein, A.G. (2019). U vraagt wij draaien? Veranderingen in de plaats en rol van de jurist binnen de gemeente. Gemeentestem, 2019/7, p. 343-344.

Mein, A.G. & Vorm, B. van der (2018). Het nader rapport bestuurlijke boetestelsels: een stap terug in duidelijkheid? Justitiele verkenningen, 2018/3, p. 37-48.

Mein, A.G. (2018). Gewenste duidelijkheid over verhouding punitieve bestuursrecht en strafrecht blijft uit. Column bijzonderstrafrecht.nl

Mein, A.G (2018). Het belang van vertrouwen voor de werking van toezicht en handhaving. Recht der Werkelijkheid, 2018/1, p. 53-57.

Mein, A.G (2018). Zorgen over de zorgplicht. Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht en Handhaving, 2018/2, p. 110-112.

Mein, A.G. (2018). De strafrechtelijke aanpak van organisatiecriminaliteit. Ideaal of werkelijkheid? Tijdschrift voor Criminologie, 2018/1, p. 111-115.

Mein, A.G.  (2017). Bestuursrechter dwingt AFM om boetebeleid openbaar te maken en rekent haar erop af. Tijdschrift voor Toezicht, 2017/3, p. 36-39.

Winter H.B. & Mein, A.G. (2017). De staat van toezicht en handhaving door gemeenten. de Gemeentestem 2017/175, p. 938-942.

Mein, A.G. (2017). Een nieuw handhavingstekort. Column op www.bijzonderstrafrecht.nl

Mein, A.G. (2016). Uitgepeild? Het gebruik van peilbakens in de praktijk van het fraudetoezicht. Tijdschrift voor Toezicht, 2016/3, p. 66-69.

Mein, A.G. (2016). Hogere boetes, omdat het kan... Tijdschrift voor Financieel Recht 2016-7/8, p. 303-305

Mein, A.G. (2016). Niet goed = fout? Over de inzet van mystery callers in het toezicht. Tijdschrift voor Toezicht, 2016/1, p. 33-38.

Mein, A.G. (2015). Safety first. Boekbespreking dissertatie R. Prins (2014). Safety first. How local processes of securitization have affected the position and role of Dutch majors. Den Haag: Eleven International Publishing. Tijdschrift voor Veiligheid, 2015-3/4 p. 108-111.

Mein, A.G. (2015). Van licht naar zwaar, de evolutie van de bestuurlijke boete in het financieel toezicht. Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming, 2015-5/6, p. 257-262. 

De Doelder, R. J. & Mein, A.G (2015). De zaak-Delta Lloyd: consequenties voor compliance. Tijdschrift voor Compliance, 2015/5, p. 244-249.

Mein, A.G. & M. Ohoioeloen (2015). Toezicht in het kader van de Wmo. Sluitstuk van beleid? Sociaal Bestek, okt./nov. 2015, p. 29-31.

Mein, A.G. (2015). De boete uit balans. Tijdschrift voor financieel recht, 2015/7-8, p. 271-277.

Annotatie bij uitspraken Centrale Raad van Beroep over bestuurlijke boeten in bijstandszaken (ECLI:NL:CVRB:2015:1801 en 1879). USZ 2015/238.

Van Ooyen-Houben, M.M.J. & Mein, A.G. (2015). Wie heeft hier de regie? Coffeeshops tussen lokaal, nationaal en internationaal beleid. Justitiële Verkenningen, 2015/2, p. 55-84.

Biezeveld, G. & Mein, A.G. (2015). Moet de opmars van de bestuurlijke boete worden gestuit? Tijdschrift voor Toezicht, 2015/1, p. 64-71.

Mein, A.G. (2015). Rechter brengt balans aan in onevenwichtige bestuurlijke boete. Tijdschrift voor Toezicht, 2015/1, p. 81-85.

Mein, A.G. (2014). Inzet private boa’s in publiek domein. Security Management, 2014/3, p. 20-21.

Mein, A.G. & Hartmann, A.R. (2013). De staat van het boa-bestel. Security Management, 2013/9, p. 38-41.

Verwijs, R., Mein, A.G. & Goderie, M. (2013). Een loverboy laat niet los: Slachtoffers van loverboys in beeld. Tijdschrift voor Veiligheid, 2013/1, p. 37-51.

Mein, A.G. & van Ooyen-Houben, M.M.J. (2013). The rise and fall of the coffee shop Checkpoint in Terneuzen. CIROC Newsletter 2013/1, p. 4-5.

Mein, A.G. (2012). Een kwestie van willen of kunnen? Oorzaken en achtergronden van milieuovertredingen door overheidsorganisaties. Tijdschrift voor Toezicht, 2012/4, p. 38-48.

Mein, A.G. (2012). Kroniek Openbare Orde 2011. De Gemeentestem, 2012(7371), p. 339-343.

Holvast, N.L., Mein, A.G., Huisman, K., Meerts, C. & van de Bunt, H.G. (2012). De vastgoedfraude in perspectief. Tijdschrift voor Sanctierecht & Compliance, 2012/3-4, p. 113-120.

Mein, A.G. (2011). Kroniek Openbare Orde 2010. De Gemeentestem, 161(7352), p. 218-223.

Mein, A.G., Verwijs, R. & Drost, L. (2011). Verborgen prostituees in Utrecht. Zorg en Welzijn, 2011/11, p. 51-53.

Lont, H. & Mein, A.G. (2011). Lessen leren van het CBF: Principegericht toezicht. VM (Platform Verenigingsmanagement), 2011/5.

Mein, A.G. (2010). Wie houdt er toezicht op de toezichthouders?. Security Management, 2010/6, p. 34-35.

Mein, A.G. (2010). Uitbreiding bevoegdheden ter handhaving van de openbare orde en veiligheid: Een versterking of verzwakking van de positie van de burgemeester? Tijdschrift voor Veiligheid, 2010/3, p. 34-44.

Mein, A.G. (2010). De werkelijkheid achter de cijfers: Scherper zicht op Rotterdamse wijkveiligheid. Secondant, 2010/1, p. 35-39.

Mein, A.G. (2010). De veranderende rol van de burgemeester. Boekbespreking Schilder, A.E. (2009). De drang tot dwang. Over bemoeizorg en bemoeizucht van de lokale overheid (oratie) en Sackers, H.J.B. (2010). Herder, hoeder en handhaver: de burgemeester en het bestuurlijk sanctierecht (oratie). Tijdschrift voor Veiligheid 2010/4, p. 57-60.

Mein, A.G. (2009). Boekbespreking Muller E. e.a. (2009). Bestuur, Recht en Veiligheid. Tijdschrift voor Veiligheid 2009/8, p. 57-61.

Mein, A.G. (2009). Bestuurlijke handhaving in de openbare ruimte versterkt. Security Management, 2009/3, p. 14-15.

Mein, A.G. (2009). Cameratoezicht, het wettelijk kader. Security Management, 2009/5, p. 12-15.

Mein, A.G. (2009). Gebiedsverboden in de strijd tegen overlast en criminaliteit. Security Management, 2009/11, p. 34-35.

Mein, A.G. (2008). Boekbespreking Van Steden, R. (2007). Privatizing policing: describing and explaining the growth of private security. Tijdschrift voor Veiligheid 2008/7, p. 65-67.

Mein, A.G. (2006). Wet bestuurlijke boete. Recht doen aan gemeentelijke autonomie? Justitiële Verkenningen 2006/5 p. 35-43.

Mein, A.G. (2004). Een inventarisatie van bestuurlijk preventieve bevoegdheden ter handhaving van de openbare orde in het buitenland. Nederlands Juristenblad 2004/21, p.1082-1083.

Mein, A.G. (2004). De kern van de taak. Geweldsmonopolie als criterium voor taakafbakening en samenwerking. Tijdschrift voor Politie, 2004/11

Mein, A.G. (2002). Evaluatie van de Algemene wet op het binnentreden. Tijdschrift voor Politie, 2002/12

Rapporten (beleidsonderzoek):

Mein, A.G. (2015). Model toetsingskader kwaliteitstoezicht Wmo. Werkdocument GGD GHOR Nederland. Utrecht: GGD GHOR Nederland

Mein, A.G. & Oudenampsen, D. (2015). Medezeggenschap op maat. Onderzoek naar de wijze waarop vorm en inhoud wordt gegeven aan medezeggenschap van cliënten in de zorg. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut

Mein, A.G. & Van den Berg, I. (2015) Professionalisering milieuboa's. Evaluatie van het opleidingsprogramma voor buitengewoon opsporingsambtenaren milieu, werkzaam in domein 2. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut

Mein, A.G. (2014) Handreiking toezicht Wmo. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut

Meines, M., Blekemolen, M. & Mein, A.G. (2014). Aanpak horecadiscriminatie door de gemeente. Een handreiking voor de aanpak van discriminatie in de horeca met gebruik van bestuursrechtelijke middelen. Amersfoort: Twynstra Gudde/Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Mein, A.G. & Hartmann, A.R. (2013). De stand van het boa-bestel. Eindrapport over het stelsel waarbinnen buitengewoon opsporingsambtenaren functioneren. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut/Rotterdam: Erasmus School of Law

Van Erp, J. & Mein, A.G. (2013). Evaluatie actieve openbaarmaking toezichtsrapporten IGZ. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut/Rotterdam: Erasmus School of Law

Mein, A.G. & van Ooyen-Houben, M.M.J. (2013). Bestuurlijke rapportage coffeeshop Checkpoint. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut/Rotterdam: Erasmus School of Law

Van de Bunt, H.G., Holvast, N.L., Huisman, K., Meerts, C., Mein, A.G. & van Wingerde, K. (2012). Bestuurlijke rapportage vastgoedfraudezaak ‘Klimop’. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut/Rotterdam: Erasmus School of Law

Boutellier, J.C.J., Van Steden, R., Bakker, I., Mein, A.G. & Roeleveld, W. (2011). De positie van de politie. Een verkenning voor de strategische onderzoeksagenda politie. Apeldoorn: Politieacademie/Utrecht: Verwey-Jonker Instituut

Mein, A.G. & van de Bunt, H.G. (2011). Bestuurlijke rapportage ‘overtredende overheden’. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut/Rotterdam: Erasmus School of Law

Mein, A.G. & Van der Gaag, R. (2011). Programmeringsstudie ‘Prettig contact met de overheid’. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Mein, A.G., Boutellier, J.C.J., de Meere, F., Lünnemann, K.L. & Hermens, F. (2010). Reflectie op de Nationale ombudsman. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut

Mein, A.G. (2010). Risicoanalyse handhavingstaken Stadsdeel Amsterdam-Noord. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Mein, A.G., Drost, L. & Balogh, L. (2009). Vergoeding van schade ten gevolge van onrechtmatig overheidsoptreden. Den Haag: B&A Consulting/Utrecht: Verwey-Jonker Instituut

Mein, A.G., Verberk, S. & Vos, J.W. (2008). Communicatie vanuit de rechtspraak met justitiabelen. Den Haag: B&A.

Mein, A.G., Franssen, J.J.M. & Hartmann, A.R. (2007). Mandaatregeling parketmedewerkers Openbaar Ministerie. Een onderzoek naar de inhoud en werking van de mandaatregeling in de praktijk. Den Haag: B&A

Mein, A.G. & Egelkamp, M.E. (2006). De betekening en executie van verstekvonnissen. Een onderzoek naar knelpunten in de praktijk. Den Haag: B&A

Mein, A.G. & Franssen, J.J.M., (2006). Invoering bestuurlijke boete gemeente Rotterdam. Een studie naar de consequenties van de invoering van de bestuurlijke boete in de gemeente Rotterdam en een invoeringsplan. Den Haag: B&A

Mein A.G. & Boekhoorn, V.M. (2005). Uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoets Rotterdamse regelgeving. De ontwikkeling van een instrument ter toetsing van de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de Rotterdamse regelgeving. Den Haag: B&A

Mein, A.G. (2005). Van wisselwerking naar samenwerking. Een onderzoek naar de samenwerking tussen het Juridisch Loket en de advocatuur op basis van een verwijsarrangement. Den Haag: B&A

Overzicht presentaties mr. dr. A.G. Mein

 • Presentatie over onderzoek naar oplossingsgericht werken bij bezwaar op bijeenkomst begeleidingscommissie onderzoek BMC en Hogeschool Leiden, 29 november 2019.
 • Presentatie over onderzoek naar oplossingsgericht werken bij bezwaar op congres ‘De burger centraal. Responsieve overheid en de toegang tot het recht’ (ministerie V&J), 26 november 2019.
 • Deelname aan bijeenkomst met docenten SJD aan de HvA in het kader van de curriculumherziening van de opleiding, 25 november 2019.
 • Presentatie aan docenten HBO-Rechten aan de HvA over de responsieve rechtsstaat en de betekenis daarvan voor het curriculum van de opleiding, 15 oktober 2019.
 • Presentatie over onderzoek naar oplossingsgericht werken bij bezwaar op lustrumconferentie Netherlands Institute for Law and Governance over het oplossend vermogen van het rechtssysteem, 1 november 2019.
 • Presentatie over onderzoek naar oplossingsgericht werken bij bezwaar tijdens Academische Pitch- en Posterbijeenkomst Mediation op de Vrije Universiteit, 10 oktober 2019.
 • Deelname aan focusgroep ten behoeve van het formuleren van een toekomstvisie op de juridische functie van de VNG op 29 augustus in Den Haag.
 • Presentatie over onderzoek naar beroepshouding wetgevingsjuristen, Law and Society Association, Annual Meeting, Washington D.C., 30 mei 2019
 • Lezing over juridische kwaliteitszorg voor de medewerkers van de afdeling juridische zaken van de gemeente Nieuwegein, 15 mei 2019
 • Gastles over juridische kwailteitszorg in kader beroepsopleiding gemeentejuristen, 28 januari 2019.
 • Interview radio Patapoe Amsterdam over onderzoek naar motieven van burgers om wel of niet naar de rechter te gaan, 10 januari 2019
 • Lezing over nieuwe eisen aan juridische kwaliteitszorg voor Rotterdams Juridisch Genootschap, 15 november 2018.
 • Presentatie evaluatieonderzoek naar de afhandeling van bezwaarschriften in Amsterdam, stadsdeel Zuid aan medewerkers van het Juridisch Bureau en de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuid, 23 april 2018.
 • Presentatie evaluatieonderzoek naar de afhandeling van bezwaarschriften in Amsterdam, stadsdeel Zuid op een bijeenkomst voor secretarissen van bezwaarcommissies in de drie Noordelijke provincies over de informele afhandeling van bezwaren. Groningen, 12 april 2018.
 • Presentatie evaluatieonderzoek naar de afhandeling van bezwaarschriften in Amsterdam, stadsdeel Zuid in kader deskundigheidsbevordering docenten vakgroep Publiekrecht HBO Rechten, Hogeschool van Amsterdam, 3 april 2018.
 • Lunchlezing AKMI over evaluatie afhandeling bezwaarschriften gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuid. Amsterdam 13 februari 2018.
 • Leergang onderzoeksvaardigheden/afstudeerbegeleiding voor docenten HBO-Rechten aan de Haagse Hogeschool, najaar 2017.
 • Presentatie en discussie over ontwikkeling bezwaarschriften in sociaal domein. Expertmeeting sociaal domein georganiseerd door DIVOSA. Amsterdam 30 november 2017.
 • Presentatie over toezicht en handhaving in het sociaal domein in kader deskundigheidsbevordering docenten SJD, Hogeschool van Amsterdam, 14 november 2017.
 • Workshop over toezicht en handhaving binnen sociaal domein op VNG-congres Handhaving en Naleving. Den Bosch, 31 oktober 2017.
 • Presentatie over onderzoek naar de staat van toezicht en handhaving door gemeenten voor toezichthouders van de GGD. GGD/GHOR Nederland, 14 september 2017.
 • Presentatie over de kunst van het balanceren binnen het recht door juridische professionals op de praktijkdag van de opleiding HBO-Rechten, 18 mei 2017
 • Lezing over symboolpolitiek met hoge boetes in het kader van de serie Brandende Kwesties aan de Hogeschool van Amsterdam, 9 mei 2017
 • Presentatie over onderzoek naar de staat van toezicht en handhaving door gemeenten voor het ministerie van BZK, 10 april 2017
 • Presentatie over de verkiezingsprogramma's en de rechtsstaat op het verkiezingsdebat binnen de Faculteit Maatschappij en Recht van de Hogeschool van Amsterdam, 9 maart 2017
 • Presentatie over juridische kwaliteitszorg voor de juridische afdeling van het Hoogheemraadschap van Rijnland in Leiden, 15 februari 2017
 • Reflectie op discussie naar aanleiding van videoreportage over rechtvaardigheid vs rechtmatigheid op I-dag, afdeling Inkomen gemeente Amsterdam, op 8 februari 2017.
 • Opgetreden als referent tijdens workshop Qualitative Empirical Legal Research tijdens de jaarvergadering van de VSR op 19 januari 2017. ​​
 • Opgetreden als commentator in videoreportage voor de afdeling Inkomen van de gemeente Amsterdam over rechtvaardigheid vs rechtmatigheid, 16 januari 2017. 
 • ​Presentatie en discussie over dilemma’s in de juridische beroepspraktijk op de Dag van het Juridisch Bureau van de gemeente Amsterdam, 15 december 2016.
 • Deelnemer groepsgesprek tijdens radiocollege Amsterdam FM op 2 december 2016 over beroepshouding juristen.
 • ​Lezing voor de najaarsvergadering van de Vereniging Juridische Kwaliteit Lokaal Bestuur op 24 november 2016 over de staat van de juridische kwaliteitszorg binnen gemeenten.
 • Opgetreden als referent tijdens studiemiddag VSR over onderzoeksmethodologie, 7 oktober 2016.
 • Off-balance fines. Using administrative fines in financial supervision in the Netherlands. ECPR Standing Group on Regulatory Governance. Sixth Biennal Conference, Tilburg University, 9 July 2016.
 • De boete uit balans. Het gebruik van de bestuurlijke boete in de praktijk van het financieel toezicht. Studiemiddag Nederlandse Vereniging voor Criminologie/divisie Organisatiecriminaliteit, Vrije Universiteit, 6 november 2015.
 • De boete uit balans. Het gebruik van de bestuurlijke boete in de praktijk van het financieel toezicht. Symposium formeel belastingrecht, Universiteit van Amsterdam,18 december 2015.