Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

mw.  M.M. de Lange (Meta)

Email:
m.m.de.lange@hva.nl
Werkadres:
Muller-Lulofshuis, Wibautstraat 5a, 1091 GH Amsterdam
Postadres:
Postbus 2171,1000 CD Amsterdam
Ga naar HvA Research Database

Meta de Lange is als onderzoeker verbonden aan het lectoraat. Zij doet onderzoek naar sociale wijkteams in Amsterdam, Purmerend en Hoorn en richt zich op de samenwerking tussen informele partijen en professionals. Zij is met name geïnteresseerd in diversiteit. Via onderzoek en kennisdeling hoopt zij verschillende belangen samen te brengen en de minder dominante perspectieven tegen het licht te houden.

Daarnaast is zij verbonden aan het actie-onderzoek Buurtcirkel Amsterdam dat zich concentreert op de vraag welke rol sociale structuren van buurten spelen bij het herstel van mensen met een psychiatrische achtergrond. Meta raakt geïnspireerd door de veranderende samenleving waarbinnen verwacht wordt dat burgers ‘samen’ hun problemen weer gaan oplossen. Zij is hierbij geïnteresseerd in de kansen en bedreigingen die deze wens biedt voor kwetsbare groepen. Meta studeerde Culturele en Maatschappelijke Vorming aan de Hogeschool van Amsterdam (2006) en Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam met specialismen: sociale bewegingen en democratie (2012). Zij is als projectcoördinator en onderzoeker betrokken geweest bij diverse projecten binnen het maatschappelijk veld (NJR), onderzoeksjournalistiek ( oa de Groene Amsterdammer) en de academische wereld ( Universiteit van Amsterdam).

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database