Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

dhr.  drs. M.A. Hoijtink (Marc)

Onderzoeker, docent
Email:
m.a.hoijtink@hva.nl
Werkadres:
Jan Bommerhuis, Wibautstraat 80-86, 1091 GP Amsterdam
Postadres:
Postbus 2171,1000 CD Amsterdam
Expertise:
Sociaal beleid | Professionaliseringsvraagstukken | Social work | Sociologie
Afwezig:
Maandag

Marc Hoijtink is socioloog en als senioronderzoeker werkzaam bij het lectoraat. Hij houdt zich vooral bezig met complexiteit van stedelijk sociaal werk. Hij publiceerde in tijdschriften zoals Journal of Social Intervention, Beleid & Maatschappij, Vakblad Sociaal Werk, Sociale Vraagstukken en Bestuurskunde en zat in de redactie van verschillende boeken over sociaal beleid en sociaal werk. Hij werkt momenteel aan een proefschrift over professionaliteit en stil verzet van sociaal werkers in een veranderende verzorgingsstaat.

Marc Hoijtink studeerde cum laude af in de sociologie aan de Universiteit van Amsterdam en maatschappelijk werk aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij deed eerder onderzoek naar New Public Management in zorg en welzijn, burgerinitiatieven en samenwerking tussen mantelzorgers, professionals, vrijwilligers en burgers in de grote stad. Als docent geeft hij les in de master social work over sociaal beleid en etnografisch onderzoek.

Marc is verbonden aan landelijke onderzoeksnetwerken Reframing Professionalism (Universiteit Twente) en Changing Welfare Regimes (Universiteit voor Humanistiek/Universiteit van Amsterdam).