Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

dhr.  Prof. Dr. R.G. Fukkink (Ruben)

Lector De pedagogische functie in Onderwijs en Opvoeding

Ruben Fukkink is bijzonder hoogleraar kinderopvang en educatieve voorzieningen voor het jonge kind aan de Universiteit van Amsterdam en is erkend expert op het terrein van vroeg- en voorschoolse educatie, kinderopvang en opvoedingsondersteuning. Ruben heeft ruime onderzoekservaring, onder andere voor het SCO-Kohnstamm Instituut, de Universiteit van Amsterdam en het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam, en heeft door zijn kennis ten aanzien van pedagogiek een duidelijke visie op relevante onderzoekthema's op dit vakgebied. Met zijn expertise, onderzoekservaring en netwerk kan Ruben een waardevolle bijdrage leveren aan onderzoek op dit terrein.