Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

mw.  A. Brinkhuijsen (Aafke) MSc

docent-onderzoeker
Email:
Werkadres:
Wibauthuis, Wibautstraat 3b, 1091 GH Amsterdam
Postadres:
Postbus 2171,1000 CD Amsterdam
Afwezig:
Maandag, Vrijdag

Aafke Brinkhuijsen werkt als docent in het vierde studiejaar van de opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming en ontwikkelt het nieuwe onderwijsprogramma getiteld Sociale Agenda voor de per 1 september 2019 gestarte bachelor Social Work. Bij het lectoraat Culturele en Sociale Dynamiek doet zij onderzoek naar leerprocessen van sociale professionals en burgers in buurt- en wijkontwikkeling. Het vinden van een balans tussen onderzoeksmethodologie en agogische, veranderkundige ondersteuning in leerprocessen is een van de uitdagingen waar zij zich voor stelt.
Aafke heeft de bacheloropleidingen Culturele en Maatschappelijke Vorming (2009, Hogeschool van Amsterdam) en de Vrijeschool Pabo (2015, Hogeschool Leiden) en de master Cultuursociologie (2011, Universiteit van Amsterdam) afgerond.