Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

mw.  F. Bichbich (Fatima)

Docentonderzoeker
Telefoon:
0621158695
Email:
f.bichbich@hva.nl
Werkadres:
Jan Bommerhuis, Wibautstraat 80-86, 1091 GP Amsterdam
Postadres:
Amsterdam
Expertise:
WMO, diversiteit, politiek, onderzoek, excellentie
Afwezig:
Vrijdag

Mijn naam is Fatima Bichbich en ik ben sinds 2008 verbonden aan de HvA als docent bij de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) en sinds 2009 als onderzoeker bij het Kenniscentrum Maatschappij en Recht, Lectoraat Outreachend Werken en Innovatie (WMO werkplaats).
Binnen mijn functie als docent MWD ben ik betrokken bij de ontwikkeling, coördinatie, innovatie en implementatie van de onderzoekslijn binnen het curriculum. Daarnaast geef ik lessen in onderzoeksvaardigheden en begeleid ik studenten bij hun scripties. Ook ben ik studieloopbaanbegeleider voor verschillende klassen en geef ik verscheidene andere vakken.
Binnen het Lectoraat Outreachend werken en innovatie doe ik onderzoek naar verschillende innovatieve social work praktijken. Ik ben begonnen met het onderzoeken van een project gericht op "overlastgevende" jongeren. Op dit moment onderzoek ik een van de Samen Doen Teams in Amsterdam.
Op deze manier hoop ik een bijdrage te leveren in het koppelen van onderzoek, onderwijs en de praktijk. Dat doe ik ook middels het excellentieprogramma voor 3e en 4e jaars studenten, waarin studenten uitgedaagd worden om innovatieve ideeën voor en met de praktijk te bedenken, uit te werken en te implementeren.
Hiervoor heb ik gewerkt aan Hogeschool De Horst en Hogeschool Utrecht als Hogeschool Onderzoeker In Opleiding (Hoio) en docent. Ik heb de studies Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (Hogeschool De Horst), Bachelor Algemene Sociale Wetenschappen en een Sociologie Master gedaan (Universiteit Utrecht).
Tot slot ben ik bijna 10 jaar actief geweest in de gemeentelijke politiek en enkele jaren in de Provinciale politiek.
Kortom: mijn passies zijn onderwijs en onderzoek en met name de combinatie hiervan.