Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

dhr.  J. Berg (Jonathan)

Jonathan werkt als onderzoeker bij het lectoraat Armoede Interventies en als docent bij de opleiding MWD. Jonathan werkt voornamelijk aan kwalitatief onderzoek en is geinteresseerd in het raakvalk tussen armoede, sociale uitsluiting, gezondheid/welzijn en politiek. Daarnaast is jonathan stadsimker.

Jonathan is afgestudeerd aan de UvA als medisch antropoloog/socioloog op een studie naar ADHD in India. Tijdens zijn bachelor sociologie ontwikkelde en organiseerde hij trainingen voor voedselbankklanten en deed onderzoek naar de belevingen van voedselbankklanten. Eerder onderzocht Jonathan bij het HvA lectoraat Stedelijk Sociaal Werken percepties van wijkteamprofessionals, deed hij voor het AMC etnografisch onderzoek naar de betekenis van gezondheid in een ‘achterstandswijk’ en onderzocht hij de gang van zaken rond dakloosheid en de maatschappelijke opvang in Haarlem.