Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

Urban Vitality - Mensen in Beweging

De HvA wil met haar partners via het programma ‘Urban Vitality – Mensen in Beweging’ een bijdrage leveren aan de vitaliteit en gezondheid van de inwoners van (groot) Amsterdam.

De onderzoeksgroep richt zich op mensen in de stad die ondersteuning nodig hebben bij het verbeteren van hun vitaliteit (risicogroepen). Denk aan kinderen met obesitas, mensen met een chronische ziekte of beperking, kwetsbare ouderen die thuis wonen en mensen die dooreen ziekenhuisopname fysiek en/of psychosociaal minder goed functioneren.

De onderzoeksgroep verbindt kennis over:

 • gedragsbeïnvloeding met behulp van creatieve technieken (zoals gaming);
 • functioneel verantwoord bewegen;
 • goede voeding.

Binnen deze ‘driehoek’ werken onderzoekers samen om risicogroepen in beweging te krijgen, zowel letterlijk als figuurlijk.

Urban Vitality

Belangrijkste pijlers

Urban Vitality zet in op de motivatie om te bewegen, in duurzame gedragsverandering, trainings- en voedingsprogramma’s op maat en gepersonaliseerde instructie en feedback via apps. Het belang is groot; de grootste risicofactoren voor ziektes zijn inactiviteit en slechte voeding. Met Urban Vitality sluit de HvA aan op de belangrijke, grootstedelijke en complexe uitdagingen waar professionals in Amsterdam dagelijks mee te maken hebben.

Aanpak

Urban Vitality - Mensen in Beweging werkt de komende jaren aan:

 • vraaggestuurde onderzoeksagenda;
 • verbinding onderzoek en onderwijs;
 • interactie/doorwerking onderzoek naar depraktijk;
 • doorontwikkelen kwaliteitszorgsysteem;
 • deskundigheidsbevordering.

Partners

 • GGD, Cordaan, Diëtheek, Amsterdam Economic Board en het RIVM. In de veldadviesraad wordt periodiek overlegd over de onderzoeksagenda.
 • AMC, o.a. in de Academische Werkplaats Polifysiek.
 • Beroepsverenigingen, cliëntenbelangen, organisaties uit de eerste lijn en private netwerken en partijen.
Logo's partners urban vitality

Subsidieprogramma

Het subsidieprogramma van Regieorgaan SIA biedt onderzoeksgroepen een meerjarensubsidie waarmee zij focus en massa kunnen genereren voor praktijkgericht onderzoek naar maatschappelijke thema’s. Mede dankzij deze subsidie kan de HvA met haar partners de komende jaren onderzoek uitvoeren naar verantwoord bewegen in combinatie met goede voeding, ondersteund door creatieve technieken.

Gepubliceerd door  Urban Vitality 18 juni 2018

Urban Vitality