Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

Urban Vitality - Mensen in Beweging

Met het in 2018 gestarte programma ‘Urban Vitality – Mensen in Beweging’ wil de HvA met haar partners bijdragen aan de vitaliteit en gezondheid van de inwoners van (groot) Amsterdam.

Vitale Amsterdammers

De onderzoeksgroep richt zich op mensen in de stad die ondersteuning nodig hebben bij het verbeteren van hun vitaliteit (risicogroepen). Denk aan kinderen met obesitas, mensen met een chronische ziekte of beperking, kwetsbare ouderen die thuis wonen en mensen die dooreen ziekenhuisopname fysiek en/of psychosociaal minder goed functioneren.

De onderzoeksgroep verbindt kennis over verantwoord
functioneel bewegen, goede voeding én van gedragsbeïnvloeding met behulp van creatieve
technieken (gaming, monitoring en creatieve
onderzoeksmethoden voor empowerment van
de doelgroep). Binnen deze ‘driehoek’ wordt gewerkt aan het centrale doel om risicogroepen in beweging te krijgen, zowel letterlijk als figuurlijk.

Mensen in beweging

Urban Vitality zet in op de motivatie om te bewegen, in duurzame gedragsverandering, trainings- en voedingsprogramma’s op maat en gepersonaliseerde instructie en feedback via apps. Het belang is groot; de grootste risicofactoren voor ziektes zijn inactiviteit en slechte voeding. Met Urban Vitality sluit de HvA aan op de belangrijkste, grootstedelijke en complexe uitdagingen waar professionals in Amsterdam dagelijks mee te maken hebben.

Aanpak

Het programma ‘Urban Vitality - Mensen in Beweging’ werkt de komende jaren aan:

  • vraaggestuurde onderzoeksagenda;
  • verbinding onderzoek en onderwijs;
  • interactie/doorwerking onderzoek naar depraktijk;
  • doorontwikkelen kwaliteitszorgsysteem;
  • deskundigheidsbevordering.

Partners

Urban Vitality heeft een aantal langdurige samenwerkingsrelaties met onder andere:

  • GGD, Cordaan, Diëtheek, Amsterdam Economic Board en het RIVM. In de veldadviesraad wordt periodiek overlegd over de onderzoeksagenda.
  • AMC, o.a. in de Academische Werkplaats Polifysiek.
  • beroepsverenigingen, cliëntenbelangen, organisaties uit de eerste lijn en private netwerken en partijen.
Logo's partners urban vitality

SPRONG-programma

Het SPRONG-programma van Regieorgaan SIA biedt onderzoeksgroepen een meerjarensubsidie waarmee zij focus en massa kunnen genereren voor praktijkgericht onderzoek naar maatschappelijke thema’s. Mede dankzij deze subsidie kan de HvA met haar partners de komende jaren onderzoek uitvoeren naar verantwoord bewegen in combinatie met goede voeding, ondersteund door creatieve technieken.

Gepubliceerd door  Urban Vitality 16 maart 2018

Urban Vitality