Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

Over Urban Vitality

Programma voor een Vitaal Amsterdam

Een stad waar bewoners gezond leven, voor elkaar zorgen en zelfstandig participeren. Dat is het vitale Amsterdam dat de Hogeschool van Amsterdam met het speerpuntprogramma Urban Vitality voor ogen heeft.

Hoe kunnen zij dat doen en welke rol spelen professionals daarbij? In het programma Urban Vitality werken medewerkers en studenten van de Hogeschool van Amsterdam, de gemeente, tal van Amsterdamse zorg- en welzijnsorganisaties en het regionale bedrijfsleven samen aan deze grootstedelijke vitaliteitsvraagstukken. Urban Vitality levert kennis, innovaties en concrete producten, zoals nieuwe werkwijzen (interventies), handreikingen, praktische hulpmiddelen, goede voorbeelden en trainingen. De door onderzoek en projecten verworven inzichten vinden vervolgens via onze curricula weer hun weg naar onze studenten, de professionals van de toekomst.

Amsterdam staat voor grote en complexe uitdagingen op het gebied van vitaliteit waar veel professionals dagelijks mee worden geconfronteerd zoals

 • een groeiend aantal ouderen;
 • in verhouding een zeer sterk groeiend aantal allochtone ouderen;
 • een grote toename van inwoners met multimorbiditeit;
 • een minder bewegende nieuwe generatie;
 • een toenemende behoefte aan mantelzorg;
 • veel jongeren met overgewicht;
 • meer bewoners met verminderd vermogen tot eigen regie op leven en gezondheid, vooral in bepaalde wijken.

Urban Vitality sluit - gegeven de uitdagingen - met haar Onderzoeksagenda 2017-2020 aan bij dit beeld door de focus op de volgende vijf thema’s:

 • Samen vitaal en zelfredzaam
 • Zorg in de stad
 • Gezonde en bewegende stad
 • Creatieve Technologie voor vitaliteit
 • Topsport & Topzorg: grenzen verleggen
Gepubliceerd door  Urban Vitality 9 februari 2017