Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

Urban Vitality

Voor gezonde Amsterdammers

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) zet zich met Urban Vitality in voor het welzijn en de gezondheid van stadsbewoners.

Daarmee sluit de HvA aan op grootstedelijke, complexe uitdagingen waar professionals in Amsterdam dagelijks mee te maken hebben, zoals het groeiend aantal ouderen, de grote toename van inwoners met multimorbiditeit en een nieuwe generatie die minder beweegt. Maar ook de toenemende behoefte aan mantelzorg, het grote aantal jongeren met overgewicht en bewoners met verminderd vermogen tot eigen regie op leven en gezondheid in bepaalde wijken zijn onderwerpen waar de stad mee te maken heeft.

Nieuwe tekening Urban Vitality

Klik hier voor de grote afbeelding

Vijf thema’s

Urban Vitality zoekt oplossingen voor de Amsterdamse problematiek binnen vijf thema’s: Samen Vitaal en ZelfredzaamZorg in de StadGezonde en Bewegende stadCreatieve Technologie voor Vitaliteit en Topsport & Topzorg.

Bij Vitaal en Zelfredzaam wordt gekeken hoe je de vitaliteit en zelfredzaamheid van burgers kunt versterken. Dat is nodig omdat in het huidige zorgstelsel mensen met langdurige zorgvragen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen én aan de samenleving deelnemen. Met het thema Zorg in de Stad worden nieuwe vormen van zorg in de wijk voor kwetsbare ouderen ontwikkeld, bijvoorbeeld een buurtziekenhuis in Zuid Oost, gericht op zorg én zelfredzaamheid van oudere patiënten. Gezonde, Bewegende Stad heeft als doel om jong en oud in de stad zo optimaal mogelijk te laten bewegen en sporten. Daarbij is veel aandacht voor kinderen met motorische achterstanden en obesitas, inactieve Amsterdammers en mensen met een beperking.

Het thema Creatieve Technologie voor Vitaliteit speelt in op het feit dat veel Amsterdammers onvoldoende regie, een ongezonde levensstijl en psychologische problemen hebben. Hoe kunnen zij met behulp van (creatieve) technologie de regie over hun welzijn verbeteren? Bij Topsport en Topzorg wordt kennis over topsporters en patiënten in complexe zorgsituaties verzameld. Hoe verleggen zij grenzen zonder dat er complicaties optreden?

Living Labs

Uiteraard gebeurt het beïnvloeden van een vitaler gedrag in samenwerking met de Amsterdammers zelf. Daarom is voor de ruim twintig onderzoeken van Urban Vitality gekozen voor een samenwerkingsstructuur in Living Labs zoals basisscholen, buurtcentra, sportscholen, parken of wijken. Op deze plekken werken vier HvA-faculteiten aan interdisciplinair onderzoek: Bewegen, Sport en VoedingGezondheidMaatschappij en Recht en Digitale Media en Creatieve Industrie. Dat doen ze in overleg met bewoners en samen met gemeente, GGD, zorg- en welzijnsinstellingen, onderwijs, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Die bundeling van kennis en ervaring is de kracht van Urban Vitality.

Gepubliceerd door  Urban Vitality 24 maart 2017