Hogeschool van Amsterdam

Urban Technology

Smart Mobility & Logistics

Binnen het thema Smart Mobility and Logistics ligt de focus op het ontwerpen van technologische oplossingen voor (duurzame) mobiliteit en logistiek om de stad bereikbaar, toegankelijk en verbonden te houden.

Smart Mobility & Logistics is gericht op twee expertise gebieden; mainport logistiek en city logistiek.

Zowel de internationale knooppunten, als de stad, staan voor de uitdaging een duurzame toekomst te realiseren. In het onderzoeksprogramma onderscheiden we drie tendensen waarop innovatie nodig is om de logistieke sector in de MRA concurrerend en duurzaam te houden.

  • Snelheid en Betrouwbaarheid
  • Veiligheid en Transparantie
  • Duurzaamheid en Leefbaarheid

Bij de ontwikkeling van innovaties werken we samen met gemeentes, (lucht)havens, logistieke dienstverleners, producenten en retailers, fleetowners, technologie ontwikkelaars in de logistiek en mobility aanbieders.

Het thema sluit aan bij het landelijk Centre of Expertise Logistiek (CoE) waarvan Smart Mobility & Logistics namens de HvA de penvoerder is.Binnen het CoE werken zes hogescholen en het bedrijfsleven samen in zes regionale kennis distributie centra (KDC) met als hoofdtaak het ontwikkelen van een duurzame logistieke kennisinfrastructuur. De KDC’s ontwikkelen, verspreiden, benutten, vermarkten en borgen kennis. KDC Amsterdam richt zich in hoofdzaak op mainport logistiek en city logistiek, waarop samenwerking met het bedrijfsleven, onderzoek en publicaties plaatsvinden. De resultaten (waar onder publicaties) van het thema Smart Mobility & Logistics dragen daarmee direct bij aan de output van de HvA voor het CoE Logistiek.

24 februari 2015