Hogeschool van Amsterdam

mw.  Dr. Ir. E.J. Klok (Lisette)

Docentonderzoeker Water in en om de Stad

Lisette werkt sinds september 2014 bij Smart Urban Design. Binnen dit programma onderzoekt zij de gevolgen van klimaatverandering voor de stad en hoe steden klimaatbestendig ingericht kunnen worden. Daarbij gaat het om praktijkgericht onderzoek op het gebied van hitte, wateroverlast en droogte. Als docent geeft zij les aan studenten van Built Environment, begeleidt afstudeerstudenten en is zij medeverantwoordelijk voor de minor ‘De klimaatbestendige stad’.

Lisette studeerde in 1999 cum laude af als ingenieur Bodem, Water en Atmosfeer aan Wageningen Universiteit, met als specialisatie Meteorologie. Daarna promoveerde zij aan de Universiteit van Utrecht op onderzoek naar gletsjers en klimaatverandering. Vervolgens werkte Lisette kort als postdoc aan de universiteiten van Innsbruck en Alaska en onderzocht zij de smeltende ijskap op de Klimanjaro en de smeltende gletsjers in Alaska. Aansluitend was Lisette drie jaar werkzaam bij het KNMI als klimaatonderzoeker en deed zij onderzoek naar veranderingen in klimaatextremen in Europa.

Voordat Lisette bij de HvA kwam, werkte zij ruim zes jaar bij TNO als toegepast onderzoeker en projectleider op het gebied van stedelijke luchtkwaliteit en klimaat. In deze periode heeft zij meegewerkt aan het in kaart brengen van de oorzaken en gevolgen van het stedelijke hitte-eiland effect in Nederland en ontwikkelde zij toegepaste kennis over de  klimaatbestendige stad in marktopdrachten en internationale onderzoeksprogramma’s. Deze kennis en ervaring zet Lisette nu in binnen Smart Urban Design en bij het opleiden van de studenten tot vakmensen.

Projecten: De klimaatbestendige stad, inrichting in de praktijk  www.hva.nl/klimaatbestendigestad