Hogeschool van Amsterdam

Taal- en Schakeltraject

Het Taal- en Schakeltraject (TST) leidt anderstaligen op tot Staatsexamen NT2 programma II en bereidt anderstalige aspirant-studenten voor op een studie. Kenmerkend is het aanbod van Nederlands als Tweede Taal in combinatie met hbo-studievaardigheden en schakelvakken gericht op vaktaal en vakkennis (taalgericht vakonderwijs).

Voorjaarstraject en zomertraject

 • Het voorjaarstraject en het zomertraject zijn beginnerstrajecten die studenten in twee tot drie maanden van taalniveau A0 naar A2 brengen.
 • Je hebt vier of vijf dagen per week overdag les. De studielast (les én zelfstudie) bedraagt +/- 30 of 40 uur per week.
 • Aan het einde van blok 0 is er een A2-toets. Deze toets moet je halen om door te kunnen stromen naar blok 1.

Voltijdtraject

 • Het voltijdtraject is een intensief traject dat studenten binnen een jaar naar niveau B2 brengt.
 • Je hebt vier of vijf dagen per week overdag les. De studielast (les én zelfstudie) bedraagt +/- 40 uur per week.
 • Aan het einde van blok 2 is er een B1+-toets. Deze toets moet je halen om door te kunnen stromen naar blok 3.
 • Aan het einde van blok 3 doe je Staatsexamen NT2, programma II.
 • Het voltijdtraject sluit aan op het studietraject.
 • Inburgeraars/studenten met de DUO-lening krijgen tijdens blok 3 het vak Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) en tijdens het studietraject Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA), zodat zij kunnen voldoen aan de nieuwe inburgeringseisen.

Curriculum voltijdtraject

Blok 1

Nederlands als tweede taal
Computervaardigheden
HBO-Vaardigheden
Engels (facultatief)

Blok 2

Nederlands als tweede taal
Computervaardigheden
HBO-Vaardigheden
Engels (facultatief)

Blok 3

Nederlands als tweede taal
HBO-Vaardigheden
Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) (facultatief)
Staatsexamenbootcamp

Studietraject

 • Het studietraject bereidt studenten voor op een hbo-studie.
 • Tijdens het studietraject maak je kennis en oefen je met de onderwijsvormen die het hoger onderwijs in Nederland hanteert, zoals projectmatig werken, groepsproducten maken, presenteren en hoorcolleges volgen.
 • Je kiest schakelvakken die je het beste voorbereiden op je studie. Naast de vakinhoud komt ook de Nederlandse taal aan bod bij de schakelvakken, zodat je tegelijkertijd je vakkennis en je Nederlands verbetert. Als je diploma niet aansluit op de gewenste studie, moet je één of meer schakelvakken behalen om toegelaten te worden tot de studie van jouw keuze. Bij het behalen van een schakelvak ontvang je een Verklaring Opheffing Deficiëntie.

Curriculum Studietraject

Blok 4

Schakelvakken (wiskunde, natuurkunde, maatschappijleer, geschiedenis, economie, biologie)
NT2 academisch
Hbo-vaardigheden
Intensief traject Engels niveau A2 - B1  (facultatief)
Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) (facultatief)
Staatsexamentraining (voor studenten die niet alle onderdelen in een keer gehaald hebben) 

Toetsen 

Tijdens de trajecten maak je op diverse momenten toetsen. In de studiewijzers staat per vak aangegeven wat de eisen zijn.


2016-2017

Blok

Taalniveau

Start

Aanmelden voor

4 Studietraject B2 18-04-2017 20-03-2017

0

0 naar A2

1: 13-03-2017
2: 03-07-2017

1: 27-02-2017  
2:05-06-2017 / let op: voor studievisumkandidaten geldt aanmelden voor 1 februari 2017!

1

A2 naar B1-

04-09-2017

31-07-2017

2

B1- naar B1+

13-11-2017

09-10-2017

3 B1+ naar B2 05-02-2018 01-01-2018
4 Studietraject B2 16-04-2018 19-03-2018

Als je voldoet aan de criteria voor toelating, word je uitgenodigd voor een intaketoets en informatiebijeenkomst.

Je hebt:

 • een buitenlands diploma op minimaal mbo-4/havoniveau;
 • een geldig verblijfsdocument voor de duur van het traject;
 • voldoende Nederlandse taalvaardigheid voor het instroommoment van je keuze;
 • geen mbo-/hbo-studie hebben gevolgd in Nederland.

2016-2017

Instroom blok

Inburgeraar
UAF-studenten 
Studievisum-studenten

Overige studenten

0 tot 1 (maart)

0 tot 1 (juli)

€ 1.875,00

€ 1.250,00

€ 825,00

€ 825,00

1 tot en met 4

€ 3.600,00

€ 1.984,00

2 tot en met 4

€ 2.700,00

€ 1.587,20

3 tot en met 4

€ 1.800,00

€ 992,00

4

€ 1.250,00

€ 595,20

Betaling in termijnen is mogelijk. Alle vermelde bedragen zijn onder voorbehoud van wijzigingen door het CvB HvA.

2017-2018

Instroom blok

Inburgeraar
UAF-studenten 
Studievisum-studenten

Overige studenten

0 tot 1 (maart)

0 tot 1 (juli)

€ 1.875,00

€ 1.250,00

€ 825,00

€ 825,00

1 tot en met 4

€ 5.000,00

€ 2.006,00

2 tot en met 4

€ 3.750,00

€ 1.604,80

3 tot en met 4

€ 2.500,00

€ 1.003,00

4

€ 1.250,00

€ 601,80

 • Je kan voor het Taal- en Schakeltraject geen studiefinanciering aanvragen. Wel kun je, als inburgeraar, een lening aanvragen bij de  Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).
 • Asielmigranten hoeven de lening niet terug te betalen. 
 • Let op: totdat je goedkeuring hebt gekregen van DUO, moet je het cursusgeld zelf betalen.
 • Bij de start van het traject teken je, als je zelf betaalt, een cursuscontract en een machtiging.
 • Als je stopt met het traject moet je alle blokken betalen die je gevolgd hebt en waar je mee gestart bent. 

UAF-cliënt

Als je cliënt van het UAF bent, betaal je het cursusgeld niet zelf.

Lesmateriaal

Iedere student is zelf verantwoordelijk voor het kopen van het lesmateriaal. Je ontvangt ieder blok een boekenlijst. De kosten van de boeken kunnen niet gedeclareerd worden. Studenten met een duo-lening hoeven het lesmateriaal niet zelf aan te schaffen. Deze worden verstrekt bij start van elke blok.

Het traject wordt afgesloten met het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, programma II. Als je dit examen haalt (alle vier de onderdelen: schrijven, spreken, luisteren en lezen) dan ben je, wat de Nederlandse taal betreft, toelaatbaar tot de HvA. Studenten melden zich zelf aan voor het Staatsexamen NT2-II, maar altijd in overleg met hun docent.

Om toegelaten te worden tot een HvA-studie wordt je buitenlandse diploma gewaardeerd. Als je buitenlandse diploma niet voldoende is, kom je eventueel in aanmerking voor een  21+toelatingsexamen. Studievisumkandidaten moeten aan alle toelatingsvoorwaarden voldoen voordat er een visum wordt aangevraagd.

Studievisum

Als je vanuit een niet EU/EER land naar Nederland komt om een studie aan de HvA te volgen, heb je een studievisum (MVV/VVR) nodig. De HvA verzorgt de aanvraagprocedure. Je aanmeldingsformulier moet voor 1 maart 2016 ontvangen zijn. Kijk voor informatie bij studievisum.

Let op: kom je met een studievisum naar Nederland en ga je het Taal- en Schakeltraject volgen, dan start je maandag 27 juni 2016. Als je later naar Nederland komt, kun je niet meedoen en melden wij je af bij de IND. Je moet dan terug naar je land van herkomst.

Gepubliceerd door  Dienst Studentenzaken 13 april 2017