Hogeschool van Amsterdam

Taal- en Schakeltraject

Wil je studeren aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en heb je een buitenlandse vooropleiding? Dan is het Taal- en Schakeltraject (TST) een goede keuze. Bij ons kun je je voorbereiden op het Staatsexamen NT2 programma II. Maar je hebt natuurlijk meer nodig om een succesvolle student te worden. Daarom leer je ook in projectgroepen werken, verslagen schrijven, presentaties geven, etc. Bovendien krijg je de vakken die voor jouw studie belangrijk zijn, bijvoorbeeld Engels, wiskunde of geschiedenis.

In het Taal- en Schakeltraject kun je in twee jaar van Nederlands taalniveau 0 naar B2+. Gedurende dit traject kun je op vijf momenten instromen. In Taaltraject 1 en 2 ligt de nadruk vooral op taalverwerving Nederlands en Engels. In het Taal- en Schakeljaar is er naast Nederlands en Engels veel aandacht voor studievaardigheden en volg je schakelvakken. 

De zomerschool is een kort traject ter voorbereiding op het Taal- en Schakeljaar, bedoeld voor mensen die Nederlands nog net niet op B1 hebben en/of Engels nog net niet op A2.

Trajecten

Instroomeis NL | EN

Startdatum 

Aanmelden vóór

Taaltraject 1 0 | A1 2 september 2019 31 mei 2019
Taaltraject 2

Vanwege de grote hoeveelheid aanmeldingen kunnen wij je deelname aan het traject niet garanderen. We behandelen de aanmeldingen op volgorde van binnenkomst. 
A2 | A1 4 februari 2019 1 december 2018
(De intaketoetsen NL + ENG worden afgenomen op dinsdag 11 december van
09.30 tot 13.00. Zie aanmeldprocedures en voorwaarden voor instroom, intaketoets).
Taal- en Schakeljaar B1 | A2 2 september 2019 31 mei 2019
Taal- en Schakeljaar

Vanwege de grote hoeveelheid aanmeldingen kunnen wij je deelname aan het traject niet garanderen. We behandelen de aanmeldingen op volgorde van binnenkomst. 
B2- | A2+ 4 februari 2019 1 december 2018
(De intaketoetsen NL + ENG worden afgenomen op dinsdag 11 december van
09.30 tot 15.00. (Zie aanmeldprocedures en voorwaarden voor instroom, intaketoets.)
Zomerschool A2+ | A1+ 1 juli 2019 29 april 2019 (aanvraag voor studievisum voor volgend jaar komt te vervallen. Kandidaten die toch op basis van een studievisum een opleiding willen gaan doen kunnen zich wel inschrijven voor één van de Engelstalige studies aan de HvA. Zie 'opleidingen en leerroutes' voor de beschikbare Engelstalige studies en voorwaarden voor instroom.)

Duur + studielast

Taaltraject 1 startniveau (niveau 0) en Taaltraject 2  startniveau (niveau A2) duurt 20 weken, 3 dagen in de week. De studielast bedraagt in totaal 30 uur* per week.
Taal- en schakeljaar startniveau B1 en startniveau B1- duurt 20 weken, 4 dagen in de week. De studielast bedraagt in totaal 40 uur* per week.
De zomerschool niveau A2+ duurt 8 weken, 4 dagen in de week. De studielast bedraagt in totaal 40 uur* per week.

* De lessen zijn overdag en de studielast bevat les èn zelfstudie

Inhoud trajecten

Trajecten

Instroomeis NL | EN

Inhoud traject
Taaltraject 1 0 | A1 Nederlands 
Taaltraject 2 A2 | A1 Nederlands, Engels
Taal- en Schakeljaar B1 | A2 Nederlands, Engels, computervaardigheden, hbo-vaardigheden, Burgerschap, Rekenen
Taal- en Schakeljaar

 B2- | A2+

Nederlands, Engels, computervaardigheden, hbo-vaardigheden, staatsexamentraining, schakelvakken (biologie, economie, maatschappijleer, geschiedenis, wiskunde, natuurkunde)**
Zomerschool A2+ | A1+ Nederlands, Engels

** Het schakelvakkenprogramma hangt af van je studiekeuze.

Voorwaarden voor instroom

Je wordt toegelaten tot het Taal- en Schakeltraject als je voldoet aan de volgende vijf voorwaarden (indien voldoende beschikbare plekken):

 1. Je hebt alle vereiste documenten geüpload via het aanmeldformulier.
 2. Je hebt een buitenlands diploma op minimaal mbo-4/havoniveau 5. Je mag geen mbo- of hbo-studie hebben gevolgd in Nederland.
 3. Je Nederlandse en Engelse taalvaardigheid zijn voldoende voor het instroommoment van je keuze.
 4. Je hebt een goed intakegesprek gevoerd.
 5. Het is duidelijk hoe je deelname aan het schakeltraject wordt betaald.


Aanmeldprocedure

1. Originele documenten

De intakeprocedure wordt gestart als je je hebt aangemeld via het aanmeldformulier op deze website en we een scan van de volgende originele documenten hebben ontvangen:

 • Een uitgebreide motivatiebrief waarin je vertelt waarom je voor het Taal- en Schakeltraject hebt gekozen, wat je vooropleiding is geweest, welke studie je hebt gekozen en waarom;
 • (indien van toepassing:) je originele diploma van de middelbare school + vertaling;
 • (indien van toepassing:) je originele cijferlijst van de middelbare school + vertaling;
 • (indien van toepassing:) je diploma’s van universiteit of hoger onderwijs + vertaling;
 • (indien van toepassing:) je certificaten van eerdere cursussen Nederlands;
 • (indien van toepassing:) het originele contract met het UAF;
 • (indien van toepassing:) je DUO-beschikking.

Zorg ervoor dat je al je documenten hebt verzameld en ingescand voordat je je aanmeldt via de aanmeldformulier. Bij het ontbreken van documenten wordt je aanmelding niet in behandeling genomen.

Ben je vluchteling en heb je geen diploma’s meegenomen, schrijf dan een toelichting op je vooropleiding volgens onderstaand voorbeeld en upload dit via het aanmeldformulier.

Soort onderwijs

Aantal jaren
voltooid

Toelichting
Basisonderwijs (basic education)    
Middelbaar onderwijs (secondary education)    
Hoger onderwijs: hbo/universiteit (University)    


2. Diploma

Voordat we de intakeprocedure starten wordt er eerst gekeken of het niveau van jouw vooropleiding voldoende is om je toe te laten tot het Taal- en Schakeltraject. Dit betekent dat het niveau van je buitenlandse diploma minimaal mbo-4 of havoniveau 5 moet zijn.


3. Intaketoets

Als wij al je documenten hebben ontvangen en je diplomawaardering voldoende is, dan nodigen we je uit voor een intaketoets. De resultaten van de intaketoets bepalen of je taalniveau voldoet aan het instroommoment van je keuze. Meer informatie over taalniveaus kun je vinden onder het kopje Startdata trajecten.

Taaltraject 2 – Nederlands niveau A2. Engels niveau A1.

De intaketoetsen Nederlands en Engels worden afgenomen op dinsdag 11 december 2018 van 09.30 tot 12.30 uur. De toetsen zijn schriftelijk.  Vrijstelling voor de toetsen is niet mogelijk.

Taal- en Schakeljaar – Nederlands B2- Engels A2+.

De intaketoetsen Nederlands en Engels worden afgenomen op dinsdag 11 december 2018 van 09.30 tot 14.00 uur. De toetsen zijn schriftelijk.

Vrijstelling voor intaketoets onderdeel Nederlands B2-.

Indien je 2 onderdelen van het Staatsexamen NT2 programma II hebt behaald hoef je geen intaketoets te maken.


4. Het intakegesprek

Als je bent geslaagd voor de intaketoets, word je uitgenodigd voor een intakegesprek. Het gesprek duurt maximaal 30 minuten. Tijdens het gesprek worden onder andere vragen gesteld over je vooropleiding, je motivatie voor je aanmelding voor het Taal- en Schakeltraject, je studiekeuze, etc. Je ontvangt bij de uitnodiging voor het intakegesprek informatie hoe je je moet voorbereiden voor het gesprek.


5. Betaling

Vóór de start van het traject moet duidelijk zijn hoe je cursusgeld wordt betaald.

Als je zelf betaalt dan teken je een machtiging. Met de machtiging geef je toestemming om het cursusgeld van je rekening te incasseren, dit kan eventueel in termijnen.

Als je een DUO-lening hebt aangevraagd, ontvangen we voor de start van het traject je DUO-beschikking.

Als je cliënt van het UAF bent, ontvangen we een bewijs dat je cliënt bent en dat het UAF het cursusgeld zal betalen. Het bedrijfsbureau regelt vervolgens de betaling met het UAF.


Toegelaten?

Je mag beginnen met het traject als alle vijf de voorwaarden voldoende zijn. Als een onderdeel onvoldoende is, kun je niet beginnen.

Privacy

De afdeling Studentenzaken van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) respecteert jouw privacy en gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. We handelen daarbij conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

Als je tijdens je studie stopt met studeren worden gegevens na uitschrijving maximaal 5 jaar opgeslagen in ons Studenten informatie Systeem. Na afstuderen blijven gegevens maximaal 2 jaar opgeslagen in ons Studenten informatie Systeem.

In het Privacy Statement informeren we je uitgebreider over de wijze waarop met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan en wat je rechten zijn. 

 

  Inburgeraar, UAF-studenten  Overige studenten (zelfbetalers) niveau NL-ENG startdatum
Taaltraject 2 €2.000,00  €800,00 A2 | A1 04-02-2019
Taal- en Schakeljaar B1 naar B1+  €2.500,00  €1030,00 B2- | A2+ 04-02-2019
         
Taaltraject 1 €2.000,00  €800,00 0 | A1 01-09-2019
Taal- en Schakeljaar B2- naar B2+ €2.500,00  €1039,00 B1 | A2 01-09-2019
         
Zomerschool € 1.250,00 € 825 A2+ | A1+ 01-07-2019

 

Het traject wordt afgesloten met het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, programma II. Als je dit examen haalt (alle vier de onderdelen: schrijven, spreken, luisteren en lezen) dan ben je, wat de Nederlandse taal betreft, toelaatbaar tot de HvA. Studenten melden zich zelf aan voor het Staatsexamen NT2-II, maar altijd in overleg met hun docent.

Om toegelaten te worden tot een HvA-studie wordt je buitenlandse diploma gewaardeerd. Als je buitenlandse diploma niet voldoende is (minimaal mbo-4/havoniveau), kom je eventueel in aanmerking voor een 21+toelatingsexamen

Studievisum

De Hogeschool van Amsterdam verzorgt volgend jaar geen studievisum voor het Taal-en Schakeltraject. Kandidaten die toch op basis van een studievisum een opleiding willen gaan doen kunnen zich inschrijven voor één van de Engelstalige studies aan de HvA. Zie 'opleidingen en leerroutes' voor de beschikbare Engelstalige studies en voorwaarden voor instroom.

 

HvA
Gepubliceerd door  Studentenzaken 10 december 2018