Hogeschool van Amsterdam

Onderzoek in Onderwijs

Wil jij de rol van onderzoek in het onderwijs verbeteren? Het programma Onderzoek in Onderwijs (OiO) helpt je daar bij. Het programma heeft als doel de bacheloropleidingen (en desgewenst masteropleidingen) van de HvA te ondersteunen bij het ontwikkelen van een visie op onderzoek in het beroep. Ook biedt het programma ondersteuning bij het doorvoeren van deze visie in het curriculum.

 • Onze opleiding wordt geaccrediteerd, hoe verzorg ik het onderdeel onderzoek?
 • Mijn studenten zien op tegen het schrijven van hun afstudeeronderzoek, hoe kan ik nieuwe studenten hier beter op voorbereiden?
 • Wij willen ons curriculum herzien, hoe kunnen we het onderzoek beroepsgerichter maken?
 • Ik wil onderzoeksvaardigheden opnemen in mijn lessen, hoe pak ik het aan?
 • Ik wil iets doen met onderzoek in onderwijs, waar kan ik beginnen?

Wil je een reminder ontvangen of op de hoogte blijven van het programma OiO? Meld je aan voor de mailinglijst via Didi Griffioen, onderzoekinonderwijs@hva.nl.

Het programma OiO kent vier doelstellingen die aansluiten bij het Instellingsplan:

 • De opleidingen van de HvA hebben een gefundeerde visie op onderzoek in beroep en opleiding
 • De opleidingen van de HvA hebben een herkenbare leerlijn onderzoek en integrale aandacht voor evidence-based handelen nader gedefinieerd en toegepast
 • Een steeds groter aantal docenten en docentteams participeert in de activiteiten van het programma OiO.
 • Een aantoonbare groei in activiteit onder docenten en in docentteams over Onderzoek in Onderwijs is waar te nemen in de HvA.

Uitgangspunt hierbij is dat er voor een future-proof opleiding verbinding nodig is van onderwijs en onderzoek in:

 • het curriculum
 • het werk van docenten en lectoren
 • de organisatiestructuur tussen kenniscentrum en opleiding

Aan de vorm en inhoud van deze verbindingen geven we in de loop van het programma (2015-2020) uitvoering, zoveel mogelijk in samenwerking met docenten en lectoren.

Het netwerk  Onderzoek in Onderwijs organiseert regelmatig activiteiten voor docenten en docentteams. Kijk voor de volgende bijeenkomst en/of terugblik op vorige events op de website van HvA Academie.

http://academie.hva.nl/oio  

FBE

Lucy Kerstens, l.kerstens@hva.nl

Frans Meershoek, f.c.a.meershoek@hva.nl  

FBSV

Peter Weijs, p.j.m.weijs@hva.nl 

FDMCI

Martijn de Waal, b.g.m.de.waal@hva.nl

FG

Raoul Engelbert, r.h.h.engelbert@hva.nl

FMR

Frank Posthumus, f.posthumus@hva.nl 

FOO

Monique Pijls, m.h.j.pijls@hva.nl

FT

Geert Boosten, g.boosten@hva.nl 

Het programma Onderzoek in Onderwijs draagt bij aan het realiseren van de 10 belangrijkste ambities van de HvA die zijn opgenomen in het Instellingsplan 2015-2020 'Nieuwsgierige professionals'. Portefeuillehouder van dit programma is Jean Tillie, decaan faculteit Maatschappij en Recht, programmaleider is Didi Griffioen, beleidsadviseur praktijkgericht onderzoek bij Onderwijs en Onderzoek (O&O).

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 23 mei 2018