Hogeschool van Amsterdam

Afstuderen

Afstudeerprocedure

Je kunt ieder moment van het jaar contact opnemen met je studieloopbaanbegeleider (slb’er) om te starten met het afstudeerproces en te werken aan je voorstel. Op deze pagina lees je meer over de afstudeerprocedure.

Op het moment dat je een idee hebt voor een afstudeeronderwerp en je weet welke variant je kiest, kun je starten met het formuleren van een voorstel. Dit doe je in goed overleg met je SLB’er. Op de verschillende modulepagina’s vind je het format voor het voorstel van de afstudeervariant.

De drie afstudeervarianten:

Onderzoeksopdracht

Product

Eigen onderneming

Om te kunnen starten aan het begeleidingstraject moet je voorafgaand aan het blok een door de afstudeercoördinator goedgekeurd voorstel hebben. Hiervoor gelden strenge deadlines, deze zijn te vinden onder het kopje Belangrijke data op mijnHvA.

Wil je nog afstuderen in één van de oude profielen? Helemaal onderaan de pagina vind je de informatie over de profielen RM, MMP, NM, IM en RMC onder het kopje MIC JAAR 4 OUDE STIJL.

Hier vind je de informatie over het eindassessment.

Hier vind je de informatie over SLB jaar 4.
 

Studenten die afstuderen op profiel (RMP, RMC, IM, MMP, NM) leveren hun afstudeeropdracht alleen in OnStage in en dus niet meer hard copy aan de balie van het onderwijsbureau.

Ben je aan het afstuderen maar heb je nog geen OnStage account? Neem dan contact op met Jolanda Couperus j.m.piet@hva.nl. Zij kan een account voor je aanmaken.

De voordelen hiervan zijn:

  • Je hoeft niet meer de reis naar de HvA te maken voor inleveren.
  • Er zijn dan geen printkosten meer.
  • Je beoordelaar kan beginnen met nakijken zodra je hebt ingeleverd.

De  scriptiedeadlines oude stijl (tevens de laatste twee mogelijkheden om af te studeren in de oude stijl)  :

  • Dinsdag 16 oktober 2018 tot 17:00 uur
  • Dinsdag 15 januari 2019 tot 17:00 uur

Het volledige afstudeerschema MIC oude stijl vind je hieronder.

Lees verder

Wanneer je je afstudeeropdracht inlevert, let dan op het volgende:

  • Controleer zelf in SIS of je aan alle studievereisten hebt voldaan. Als er nog vakken openstaan, onderneem actie en neem contact op met je SLB’er om te bepalen wat te doen.

  • De examencommissie stelt in samenwerking met de cijferadministratie vast of je examenprogramma aan de eisen voldoet voor het ‘afsluitend examen’. Als je examenprogramma in orde is en er geen modulen meer open staan, kan er een diploma worden gemaakt.
     
  • Vraag je diploma aan, zie hieronder.

Aanvraag diploma

Als je aan alle studieverplichtingen - inclusief stage en afstudeeropdracht - hebt voldaan, kun je je diploma aanvragen. Dit doe je door het aanvraagformulier Bachelor Diploma MIC in te vullen en een kopie ID te uploaden.

Uitschrijven

Het stappenplan om je uit te schrijven vind je hier.

Meer informatie over uitschrijven en restitutie vind je bij de Centrale Studenten Administratie: telefoonnummer 020-5951401, e-mail csa@hva.nl

Aan het eind van het studiejaar (begin juli 2019) wordt er een groot event georganiseerd waarvan de diplomering een belangrijk onderdeel is. Zodra de exacte datum hiervan bekend is wordt deze hier gepubliceerd.  

Afgestudeerden die hebben aangegeven te willen komen naar de diplomering ontvangen een uitnodiging met daarin de definitieve dag en tijd vermeld.

De diploma-uitreikingen worden de hele dag door georganiseerd, houd hier dus rekening mee! Het officiële gedeelte duurt ongeveer een uur en wordt afgesloten met een gezellige borrel. In verband met het aantal zitplaatsen mag je maximaal 3 personen meenemen. Mocht je meer mensen willen meenemen, mail dit dan naar afstuderen-comic@hva.nl.

Als je niet aanwezig bent bij de diplomering word je geacht je diploma binnen 2 maanden op te halen bij het onderwijsbureau. Je dient je dan te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Een collegekaart geldt niet als wettig legitimatiebewijs.

Gepubliceerd door  AZ faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 18 december 2018