Hogeschool van Amsterdam

Jaarverslag

In het jaarverslag wordt de ingezette strategische koers van de hogeschool verantwoord.

In het jaarverslag legt de organisatie verantwoording af over de gevolgde koers, die voor de huidige periode is vastgelegd in het instellingsplan Nieuwsgierige professionals (2015-2020). De stijgende lijn van de afgelopen jaren in de studenttevredenheid (van 73,4 naar 74 procent) en het studiesucces (van 60 naar 62 procent in de hoofdfase) heeft zich in 2017 voortgezet.  Ook steeg het aantal afgestudeerden dat snel na het afstuderen een baan op niveau vond (van 83 naar 86 procent). Het onderwijs van de HvA is over de hele breedte van goede kwaliteit, zo blijkt uit de accreditaties door de NVAO.

Voor praktijkgericht onderzoek is ongeveer 14 miljoen euro subsidies verworven. Het onderzoek werkt aantoonbaar door in het onderwijs en de beroepspraktijk. De onderzoekscapaciteit, het aantal lectoren en (docent-)onderzoekers dat aan onderzoek werkt, nam toe van 437 naar 461.

In financieel oogpunt sloot de HvA het jaar 2017 af met een positief resultaat van 18 miljoen euro. Dit resultaat is het gevolg van extra geld dat de HvA pas laat in het jaar van OCW heeft ontvangen. Het gaat onder andere om bedragen in het kader van de prestatieafspraken, het hogere (macro)budget van OCW en loon- en prijscompensatie.

Jaarverslag 2017 Hogeschool van Amsterdam

Jaarverslag 2017 (inclusief jaarrekening)

Jaarverslag 2016 (inclusief jaarrekening)

Jaarverslag 2015 (inclusief jaarrekening)

Jaarverslag 2014 (inclusief jaarrekening)

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2011

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 28 juni 2018