Hogeschool van Amsterdam

Jaarverslag

In het jaarverslag wordt de ingezette strategische koers van de hogeschool verantwoord.

Het gaat goed met de HvA. Dat valt te concluderen uit het jaarverslag van de hogeschool over 2016. Met succes hebben veel medewerkers gewerkt aan de doelstellingen die geformuleerd zijn in het Instellingsplan 2015-2020 op het gebied van onderwijs en onderzoek, zoals studiesucces, studenttevredenheid en de doorontwikkeling van het prakijkgerichte onderzoek.

Jaarverslag 2016 Hogeschool van Amsterdam

Jaarverslag 2016 (inclusief jaarrekening)

Jaarverslag 2015 (inclusief jaarrekening)

Jaarverslag 2014 (inclusief jaarrekening)

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2011

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 29 juni 2017