Hogeschool van Amsterdam

Feiten en cijfers

Hier treft u een aantal kerngegevens van de Hogeschool van Amsterdam aan over opleidingen, studenten en medewerkers. De peildatum van de cijfers is 31 december 2017, met uitzondering van de studentenaantallen. De peildatum van die getallen is 1 oktober 2017.

Aantal opleidingen

67 bacheloropleidingen
16 masteropleidingen
5 Associate degree-trajecten


Aantal ingeschreven studenten per faculteit en totaal

Faculteit

2016

2017

Faculteit Business en Economie

11.705

11.758

Faculteit Media, Creatie en Informatie

8.324

8.537

Faculteit Bewegen, Sport en Voeding

2.612

2.719

Faculteit Gezondheid

3.315

3.246

Faculteit Maatschappij en Recht

8.106

7.981

Faculteit Techniek

6.663

6.755

Faculteit Onderwijs en Opvoeding

5.415

5.679

TOTAAL

46.140

46.675

 

          

Percentage internationale studenten

Percentage internationale studenten

2016

2017

 

2,7%

3,0%

 

Instroom nieuwe studenten

Instroom nieuwe studenten

2016

2017

 

12.252

14.132

 

Aantal diploma’s

Diploma’s

2015-2016

2016-2017

bachelors (incl. AD’s)

7.420

7.513

master

123

121

 

Aantal medewerkers

Medewerkers

2016

2017

in aantal

3.926

3.865

in fte

3104,3

3042,3

 

Man / vrouw-verdeling

Verdeling

2016

2017

man

44%

44%

vrouw

56%

56%

 

Onderwijsgevend en ondersteunend personeel

Personeel

2016

2017

OP

62,5%

63%

OOP

8,4%

8,7%

OBP

29,1%

28,2%

OP: onderwijsgevend personeel, OOP: onderwijsondersteunend personeel, OBP: ondersteunend personeel.

 

Vaste en tijdelijke contracten

Contracttype

2016

2017

vast

88%

90%

tijdelijk

12%

10%

 

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 20 augustus 2018