Centre of Expertise Urban Vitality

Sport, Presteren en Management

Binnen het thema Sport, Presteren en Management staat het neerzetten van sportieve prestaties centraal. Van recreatieve sporters die werken aan hun conditie, talenten die de top willen bereiken, tot topsporters die trainen voor een medaille op de Olympische of Paralympische Spelen. Onderzoekers richten zich ook op andere doelgroepen die veel bewegen. Denk aan professionele dansers en musici die moeten presteren onder druk of ALO-studenten die tijdens hun opleiding vaak kampen met fysieke klachten door het vele sporten.

Bij het tot stand komen van een sportieve prestatie spelen verschillende factoren een rol. Interne factoren zoals trainingsprikkels, psychologische en fysiologische factoren en voeding. Maar ook externe factoren zoals de beweegomgeving en de organisatie waarbinnen sporters presteren. Dit vraagt om een multidisciplinaire aanpak.

Binnen het thema Sport, Presteren en Management beschikken onderzoekers over expertise op het gebied van de psychologische en fysiologische aspecten van presteren in relatie tot sport, talentontwikkeling, voeding en sportmanagement (bijvoorbeeld sportbestuur en leiderschap). Zij analyseren in praktijkgerichte onderzoeksprojecten de relatie tussen prestatiebeïnvloedende factoren (de interne- en omgevingsfactoren), en de sportieve prestaties in al haar facetten. Daarbij gaat het zowel om kortstondige sportieve prestaties, als om duurzaam presteren met behoud van plezier, fysieke en mentale gezondheid en vitaliteit.

Focuspunten

  • Het begrijpen en verklaren van de relatie tussen prestatiebepalende factoren en beweeg- en sportprestaties.
  • Bijdragen aan het realiseren van een optimaal prestatieklimaat voor een brede groep van bewegers. Daarbij hebben onderzoekers ook aandacht voor het inzetten van hun bevindingen over veelbewegers bij groepen mensen die juist te weinig bewegen.
  • Door onderzoek naar sportief presteren, bijdragen aan een gezonde levensstijl voor een breed scala aan bewegers (KIA-missie I).

Lopende onderzoeksprojecten

Living labs T4X

De onderzoeken van T4X vinden plaats in living labs: onderzoeksomgevingen in de ‘echte wereld’ waar interventies, methodes en innovaties getest worden. In dans, muziek en sport is het belangrijk om nieuwe ideeën in de praktijk uit te proberen en te testen. Zo weten we wat wel en niet werkt. Lees meer over T4X living labs.

MUST

Jongeren bewegen sinds Covid steeds minder. Het blijkt tegenwoordig lastiger om hen te betrekken bij sportactiviteiten. Ook stoppen zij op steeds jongere leeftijd met actief bewegen. Binnen het living lab MUST werken verschillende partijen samen aan het creëren van een omgeving die jongeren activeert én de sportvereniging van de toekomst ontwerpt. Lees nieuwsbericht Iedereen in beweging bij sportvereniging van de toekomst.

Gezond leren presteren: coaching op voeding voor dansers in opleiding

Dansers besteden wekelijks veel tijd aan trainen en moeten vaak presteren onder hoge druk. Gezonde voeding is belangrijk voor hun fysieke en mentale welzijn. Het projectteam onderzoekt hoe je dansstudenten aan de Academie voor Theater en Dans stimuleert in het maken van de beste voedingskeuzes voor het optimaliseren van hun gezondheid en dansprestaties. Lees meer over project Gezond Leren Presteren.

Reimagine sports

Veilig evenementen bezoeken in duurzame accommodaties, meer sporten en beter presteren én gezamenlijk beleven en genieten van sportieve evenementen. Dit zijn de thema’s van Fieldlab Reimagine Sports. 25 sportondernemers ontwikkelen en testen er hun vernieuwende ideeën. Lees nieuwsbericht over onderzoek Reimagine Sports.

Afgeronde onderzoeksprojecten

ALO-monitor

Eerstejaarsstudenten van de ALO sporten en bewegen tijdens hun opleiding opeens veel meer. Vaak naast een al bestaande sportcarrière. Met behulp van de ALO-monitor worden eerstejaarsstudenten aan de HvA ondersteund door middel van een digitaal platform om blessures te voorkomen. Lees nieuwsbericht Gezond Studeren aan de ALO.

STARTING11

Voor topsporters is het vaak een uitdaging om hun sportieve en maatschappelijke carrière te combineren. STARTING11 is een Dual Career toolkit ontwikkeld door de HvA met een subsidie van de Europese Unie (Erasmus+). De toolkit biedt handvatten voor iedereen in de sectoren sport, onderwijs en bedrijfsleven over hoe om te gaan met topsporters en de verschillende carrières die zij combineren. Lees nieuwsbericht Combinatie topsport en maatschappelijke carrière met STARTING11.

ATLAS

Binnen ATLAS-project ontwikkelden onderzoekers een module waarbij ondernemerschap voor Europese topsporters en talenten centraal staat. De AtLAS-module vergroot zowel de theoretische als de praktische competenties van topsporters die overwegen een eigen bedrijf op te zetten. Nu of op een later moment in hun carrière. Lees meer over ATLAS-project.

Urban Sports

Het Urban Sports project richtte zich op het creëren van meer verbinding tussen de gymlessen op VO-scholen en de urban sportplekken in de openbare ruimte rondom deze scholen. Het doel: het gebruik van deze plekken laagdrempeliger maken, een gevoel van competentie ontwikkelen in deze sporten bij leerlingen en docenten en uiteindelijk jongeren meer uitdagen tot een leven lang bewegen. Lees nieuwsbericht Urban Sports als middel tot meer beweging bij VO-leerlingen.

Scores

Topsporters ontwikkelen diverse skills en soft competences tijdens hun sportcarrière. Scores is een Europees train de trainer programma. HvA-trainers trainden Europese sport- en onderwijspartners in het herkennen en implementeren van deze skills en competenties. Dit kunnen zij meenemen in het begeleiden van topsporters. Lees meer over Scores-project.

T4X

Het doel van T4X: de kwaliteit van trainingen in sport, muziek en dans structureel en op een landelijk niveau naar een hoger plan trekken. Per domein (sport, dans en muziek) ontwikkelden onderzoekers slimme oefenmethodes op het gebied van doelbewust oefenen, presteren onder druk en mentale voorstellingen. Lees meer over T4X-project.

T4X2.0

Bij Training for Excellence (T4X) onderzocht het projectteam verschillende innovatieve oefenmethodes onder sporters, musici en dansers. In T4X2.0 stond de implementatie van deze methodes centraal. Onderzoekers keken naar manieren waarop professionele sporters, dansers en musici innovatieve oefenmethodes duurzaam kunnen opnemen in hun training- en oefenschema’s. Lees meer over T4X2.0-project.

Themaleider Sport, Presteren en Management

Themacoördinator Sport, Presteren en Management

Labregisseur

Impact manager

Gepubliceerd door  Urban Vitality 4 april 2024