Centre of Expertise Urban Vitality

Sport, Presteren en Management

Binnen het thema Sport, Presteren en Management staat het neerzetten van sportieve prestaties centraal. Van recreatieve sporters die werken aan hun conditie, talenten die de top willen bereiken, tot topsporters die trainen voor een medaille op de Olympische of Paralympische Spelen. Ook andere doelgroepen die veel bewegen vallen onder de onderzoekspopulatie van dit thema. Denk bijvoorbeeld aan professionele dansers en musici die moeten presteren onder druk of studenten van de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO) die tijdens hun opleiding vaak te kampen hebben met fysieke klachten door het vele sporten.

Bij het tot stand komen van een sportieve prestatie spelen verschillende factoren een rol. Interne factoren zoals trainingsprikkels, psychologische en fysiologische factoren, voeding, maar ook externe factoren zoals de beweegomgeving en de organisatie waarbinnen sporters presteren. Dit vraagt om een multidisciplinaire aanpak.

Onderzoekers binnen het thema Sport, Presteren en Management beschikken over expertise op het gebied van de psychologische en fysiologische aspecten van presteren in relatie tot sport, talentontwikkeling, voeding en sportmanagement (bijvoorbeeld sportbestuur en leiderschap).

Onderzoekers analyseren in hun projecten de relatie tussen prestatiebeïnvloedende factoren (de interne- en omgevingsfactoren), en de sportieve prestaties in al haar facetten. Daarbij gaat het zowel om kortstondige sportieve prestaties, als om duurzaam presteren met behoud van plezier, fysieke en mentale gezondheid en vitaliteit.

Door middel van praktijkgericht onderzoek kijken onderzoekers naar manieren waarop verschillende prestatiebepalende factoren elkaar beïnvloeden en samen de prestatie bepalen.

Focuspunten

  • Het begrijpen en verklaren van de relatie tussen prestatiebepalende factoren en beweeg- en sportprestaties.
  • Bijdragen aan het realiseren van een optimaal prestatieklimaat voor een brede groep van bewegers. Daarbij hebben onderzoekers ook aandacht voor het inzetten van hun bevindingen over veelbewegers bij groepen mensen die juist te weinig bewegen.
  • Door onderzoek naar sportief presteren bijdragen aan een gezonde levensstijl voor een breed scala aan bewegers (KIA-missie I).

Lectoraten thema Sport, Presteren en Management

Themaleider Sport, Presteren en Management

Gepubliceerd door  Urban Vitality 17 december 2021